77 miljoner kronor plus i Sollentuna kommuns årsredovisning 2018

Årsredovisning Sollentuna
77 miljoner kronor blev det ekonomiska resultatet för kommunen 2018.
Turebergshuset Kommunalhus Sollentuna
Kommunhuset.
77 miljoner kronor blev det ekonomiska resultatet för kommunen 2018.
77 miljoner kronor blev det ekonomiska resultatet för kommunen 2018.
I torsdags tog kommunfullmäktige beslut om Sollentunas årsredovisning för 2018. Den visar bland annat att resultatet blev 77 miljoner kronor, att soliditetsmålet på 60 procent klarades med marginal (69 procent), och att antalet invånare ökade till från 71 848 till 72 528.

”När det är dags att summera år 2018 konstaterar jag att det är ett år som har inneburit en fortsatt positiv utveckling av kommunen och en fortsatt stark ekonomi”, skriver kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) i årsredovisningens förord.

Det ekonomiska resultatet blev alltså 77 miljoner kronor, lägre än 2017 (116 mkr) och 2016 (84 mkr) men klart högre än 2015 (31 mkr) och 2014 (35 mkr).

72 528 Sollentunabor – och fler kan det bli

Under 2018 gjordes investeringar på 622 miljoner kronor, varav 267 miljoner i skolfastigheter och 43 miljoner i Edsbergs sporthall.

Antalet invånare ökade alltså till 72 528 och fler kan det bli då kommunens planarbete under året möjliggör 800 nya bostäder.

5 000 ton sopad sand och sex smarta papperskorgar

Några andra siffror från årsredovisningen 2018:

  • 77 000 telefonsamtal togs emot av kontaktcenter (plus 21 000 mejl och 23 000 besök).
  • 5 000 ton sand sopade kommunen upp från vägarna under våren.
  • 1 600 digitala lås har installerats hos kommunens alla hemtjänstkunder.
  • 495 nya företag startades i Sollentuna.
  • Drygt 100 ungdomar fick sommarjobb hos kommunen.
  • 25 nya träd planterades i Silverdal, bland annat rödek, bok, lönn och kastanj.
  • 6 smarta sopkorgar som trycker ihop soporna satte kommunen upp i Edsbergsparken och på Strandvägen.