Miljoner till förskolan

Norrängen, Norrboda och Blåsippans förskolor i Upplands-Bro tilldelas närmare 1,7 miljoner kronor från Skolverket för att minska sina barngrupper.

Pengarna ska gå till större lokaler.

Köerna till Upplands-Bros förskolor var större än väntat i höstas och vissa barn erbjöds plats flera kilometer från sina hem.

Problemet var att förskolorna hade för små lokaler – ett problem som nu ska lösas.

Ett statsbidrag på knappt 1,7 miljoner kronor gör att Norrängen, Norrboda och Blåsippans förskolor kan utöka sina lokaler utan alldeles för stora kostnader.

– Förra året kunde vi inte söka några bidrag eftersom vi hade platsbrist, ett dilemma som vi haft ett tag. Nu har vi haft möjlighet att utöka några verksamheter med paviljonger och extra uterum, vilket är väldigt positivt, säger Marie Lindvall Wahlberg verksamhetschef för förskolorna i Upplands-Bro.

Bidraget ska alltså gå till att bekosta de nya lokalerna, som i sin tur leder till att förskolorna kan anställa mer personal.

– Det betyder också att vi kan hålla garantitiden utan att förtäta på förskolorna. Vi får lite mer luft i verksamheterna, säger Marie Lindvall Wahlberg.

Blåsippans förskola i Kungsängen ska utökas från fyra till sex avdelningar och flyttas till paviljonger i Ekhammar. Flytten sker först i oktober. På Norrängen och Norrboda förskola står paviljonger och uterum klara.

– Det har gjort att vi kunnat utöka antalet barn, men minska barngrupperna, säger Marie Lindvall Wahlberg.

I Jursta byggs en förskola med plats för 100 barn, men förskolan öppnar först vid årsskiftet.

Hur ser köerna ut i höst?

– Just nu ser det bra ut men mycket kan hända på kort tid, till exempel en stor inflyttning. Vi utvärderar situationen varje månad, men vi kan inte sia om framtiden.

Fakta

Så stora är barngrupperna

1 680 000 kronor i statsbidrag ska hjälpa tre förskolor i Upplands-Bro att minska sina barngrupper. Så här ser barngrupperna ut i dag:

Norrängens förskola: 23 barn.

Norrboda: 22 barn.

Blåsippan: 18 barn.

Förra året var det 16,7 barn i den genomsnittliga barngruppen.

Skolverket