ANNONS

2,6 miljoners sparpaket på kultur och fritid sparas till januari

Kulturskolan i Värmdö
Värmdö kulturskola förslogs få närmare 1 miljon kronor mindre 2020. Beskedet om hur pengarna flyttas nu fram till januari.
Värmdö kommun ska spara 2,6 miljoner kronor på kultur och fritid 2020. Hur pengarna ska sparas skulle politikerna bestämma på tisdagskvällen.
Men förslaget drogs tillbaka och beslutet om sparpaketet flyttas fram till januari.
ANNONS

Kultur- och fritidsnämnden ska spara 2,6 miljoner kronor 2020. Kulturskolan föreslogs få nästan 1 miljon kronor mindre under 2020 jämfört med 2019. Den allmänna kulturverksamheten skulle bantas med 2,4 miljoner kronor och idrott- och fritidsanläggningar med 1,4 miljoner kronor.

Samtidigt föreslogs ”central styrning, ledning och administration” få 1,6 miljoner kronor mer under nästa år.

Nytt möte i januari

Socialdemokraterna såg förslaget som ett dråpslag mot barn och ungdomar i Värmdö.

På tisdagskvällens sammanträde i kultur- och fritidsnämnden drogs det föreslagna sparpaketet tillbaka.

Beslutet om hur pengarna ska sparas kommer i stället att tas på ett extrainsatt möte i januari.

Fakta

Så föreslogs kultur- och fritidsnämnden skära ner 2020

Allmän kulturverksamhet: –2,4 miljoner kronor.

Bibliotek: –46 000 kronor.

Kulturskolor: – 916 000 kronor.

Allmän fritidsverksamhet: +135 000 kronor.

Idrott– och fritidsanläggningar: –1,4 miljoner kronor.

Ungas mötesplatser/fritidsgårdar: –371 000 kronor.

Central styrning, ledning och administration: +1,6 miljoner kronor.

Övriga verksamheter: 0 kronor.

Politisk ledning: 0 kronor.

Totalt: –2,6 miljoner kronor.

Källa: Värmdö kommun