Slukhål gör badet livsfarligt

Avsätt mellan 3,5 och 6 miljoner kronor för upprustning av Erstaviksbadet.
Det föreslår tjänstemännen i Nacka kommun .
Men vid natur- och trafiknämndens möte beslutade politikerna om att skjuta upp ett beslut till senare.

I ett tjänstemannaförslag föreslås att Erstaviksbadet rustas för mellan 3,5 och 6 miljoner kronor.

Erstaviksbadet är ett stort strandbad som ligger längst in i Erstaviken.

Målet med upprustningen är att återställa en säker sandbotten för att undvika personskador

Under senare år har det kommit in flera felanmälningar på badet, då med anledning av dålig botten med slukhål på grund av en trasig fiberduk.

2015 vidtog kommunen akuta åtgärder på badet genom att fylla slukhål på havsbotten med bergkross och sand.

Problemet kvarstår dock eftersom fiberduken som ligger på havsbotten är trasig och enligt undersökningar ligger som långa korvar på havsbotten vilket medför att sanden försvinner i dyig botten och de badande trampar ner sig i nya slukhål.

Slukhålen har troligen uppkommit genom att duken rivits upp av vågrörelser och islossning på vårarna.

Två alternativ förs fram i ett tjänstemannaförslag. Ena förslaget är att bibehålla strandens karaktär som den är i dag men med en mer hållbar utbyggnad av sandbotten längs hela stranden och cirka 40 meter ut i vattnet.

Det andra alternativet är att bygga en U-formad flytbrygga med vågbrytarfunktion, där sandbotten byggs upp innanför bryggan och låta botten utanför bryggan vara helt naturlig. Detta beräknas kosta cirka 3,5 miljoner.

Om badet rustas enligt det andra alternativet skulle den säkra botten bli cirka 5 000 kvadratmeter.

Nackdelar med det första alternativet är att det är kostsamt och att livslängden är osäker det det inte finns något hinder mot starka naturkrafter som vågor och is som sveper med sanden ut till havs. Återkommande påfyllning av sand kommer att behövas.

Nackdelar med andra alternativet är osäkerhet om vad som händer när fiberduken tas bort och att det finns en ”stor risk” för skador på badgäster då havsbotten är ”extremt lös och dyig”. I värsta fall kan det leda till dödsfall om någon fastnar i ett slukhål.

Politikerna i natur- och trafiknämnden har beslutat om en återemiss av ärendet. Tidigast i december eller januari väntas ett nytt förslag finnas färdigt för politikerna att ta ställning till.