Miljonmiss ska prövas i domstol

Täby kommun kan få betala fem miljoner kronor i skadestånd efter att ha anmält sig själv till Konkurrensverket.

Nu ska ärendet prövas i förvaltningsrätten.

Lokaltidningen Mitt i Täby kunde i våras berätta att kommunen anmält sig själv till konkurrensverket. Anledningen var att man hade hittat flera eventuella fel i upphandlingar som gällde bygget av nya Täby centrum. Upphandlingar som var värda cirka 170 miljoner kronor.

Konkurrensverket har nu skickat in en ansökan om skadestånd till förvaltningsrätten.

– Vi är den första kommunen i Sverige som anmäler sig själv och det tycker jag är modigt. Vi vill göra rätt för oss och tycker att det är bra att ärendet nu ska avgöras i förvaltningsrätten, säger stadsbyggnadschefen Johanna Dillén.

Två ärenden ska prövas av förvaltningsrätten. Om båda skadeståndskraven går igenom kommer kommunen att tvingas betala sammanlagt fem miljoner kronor på grund av sina misstag.

Men enligt Johanna Dillén är fem miljoner ingen stor summa.

– Centrumprojektet har en budget på 1,1 miljard, så fem miljoner är inte så mycket i sammanhanget. I budgeten finns också utrymme för oförutsedda utgifter, säger hon.

Kommunens misstag var bland annat att de använde ett tidigare upphandlat ramavtal för att låta företaget NCC lägga om vägar i samband med byggarbetet i centrum. Ramavtalet gällde dock drift och underhåll och kunde inte användas för att ge även detta uppdrag till NCC.

– Ingen har haft för avsikt att göra något oegentligt. När jag hörde talas om det här valde vi själva att granska upphandlingen och anmäla den till Konkurrensverket, säger Johanna Dillén.

Fakta

Vilka regler gäller?

Kommunens upphandlingar styrs av Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Grovt förenklat innebär lagen att kommunen måste ta in anbud från alla intresserade leverantörer när de köper in varor och tjänster.

Källa: Lagen om offentlig upphandling