Miljonnota för flytt av material

SKÄLBY Att flytta skolmaterial till en ny paviljong och riva den gamla paviljongen på Neptuniskolan har kostat kommunen och skattebetalarna 1,2 miljoner kronor. Det framgår av kommunens avropsskrivelse.

Entreprenören som utfört arbetet ska under juli och i början av augusti ha flyttat skolmaterial för evakuering av skolbarn till en nyupprättad paviljong. Den tidigare skolpaviljongen skulle rivas.