ANNONS

Miljonöverskott i Salems kommun

Det positiva resultatet öppnar upp för investeringar, enligt Lennart Kalderén.
Det positiva resultatet öppnar upp för investeringar, enligt Lennart Kalderén.
Mats Öberg tillförordnad ekonomichef Salem.
Mats Öberg tillförordnad ekonomichef Salem.
Flera miljoner i ett positivt resultat för Salem.
Flera miljoner i ett positivt resultat för Salem.
Salems kommun gör ett starkt resultat för 2017.
När förra årets bokslut summeras för Salem ser det ut som om kommunen kommer att gå med 44 miljoner i överskott. Det är 19 miljoner mer än budgeterat.
– Flera faktorer har påverkat resultatet från kommunen, bland annat byggbonus och ökade skatteintäkter, säger Mats Öberg, tillförordnad ekonomichef Salems kommun.
ANNONS

Överskottet beror på flera saker. Salem har haft ökade skatteintäkter, fått en statlig byggbonus och kostnaden för vissa ombyggnationer har inte blivit så dyra som budgeterat.

– Vi har byggt om Säbyskolans kök. Det kostade inte lika mycket som planerat. Vi har haft lägre cateringkostnader i samband med ombyggnaden av köket, säger Mats Öberg, tillförordnad ekonomichef Salem.

En annan bidragande faktor till det positiva resultatet är att det inte varit några större oförutsedda utgifter. Det var budgeterat för drygt 1,5 miljoner för oförutsedda utgifter som inte har förbrukats.

– Det har varit mindre utgifter inom ramen för det oförutsedda, bland annat en satsning på att Salems centrum ska bli tryggare,  säger Mats Öberg.

 Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) är nöjd med det positiva resultatet.

– Det visar att vi har en stark ekonomi i kommunen, säger Lennart Kalderén.

Vad ska ni använda pengarna till?

– Vi kommer att använda dem till investeringar och det minskar våra upplåningar, säger Lennart Kalderén.

ANNONS