Miljonprogrammet i Södra Roslagen måste rusta – akut i Danderyd

Miljonprogram, Mörbylund Kamel Jamaleddine
Kamel Jamaleddine bor i Mörbylund. Danderyd är en av kommuner där minst har gjorts för att rusta.
Tusentals stockholmare påverkas när miljonprogammen rustas upp.
Vallentuna är en av kommunerna med högst andel renoverade lägenheter medan Danderyds bostadsrättsföreningar har mycket jobb framför sig.

30 000 lägenheter från miljonprogrammet runt om i Stockholms län är i akut renoveringsbehov. Det menar Jenny von Platten på det statliga forskningsinstitutet Rise.

Lägenheterna närmar sig sin tekniska livslängd på 50 år, trots det har inga större underhållsåtgärder, som stambyte, gjorts i runt hälften av husen.

– Nu, 50 år efter utbyggnaden av miljonprogramshusen, finns stora behov av renovering, säger Jenny von Platten.

En del hyresvärdar har redan gjort omfattande insatser för att rusta husen medan andra fortfarande står i startgroparna för att  utreda vad som ska åtgärdas.

Miljonprogram, Storstugan Täby centrum, Tomas Schönbeck

– Det är en jättebra förening med gym och spa. Sen har vi tennisbanan, det är härligt, säger Tomas Schönbeck som bor i Storstugan i Täby centrum. I Roslagskommunerna är de flesta miljonprogrammen bostadsrätter. Foto: Pekka Pääkö

Vaxholm, Täby, Vallentuna och Danderyd är de kommuner i Stockholm där störst andel lägenheter från miljonprogrammet numera är bostadsrätter men i Österåker finns mestadels allmännyttiga hyresrätter från perioden. I alla kommuner utom Danderyd har större delen av beståndet redan renoverats.

Bara var femte lägenhet har rustats i Danderyd, enligt Jenny von Plattens undersökning.

– Mitt golv är så slitet att jag blir allergisk. Dörrarna är gamla så två har blivit gråa. Men nu har vi en ny styrelse och de verkar bra, säger Kamel Jamaleddine som bor i Mörbylund.

Fakta

Så är läget i din kommun

Danderyd: 828 lägenheter. 90 procent av beståndet är bostadsrätter. 19 procent av lägenheterna har fått större åtgärder utförda.

Täby: 2305 lägenheter. 70 procent av beståndet är bostadsrätter. 99 procent av lägenheterna har fått större åtgärder utförda.

Vallentuna: 4209 lägenheter. 89 procent av beståndet är bostadsrätter. 82 procent av lägenheterna har fått större åtgärder utförda.

Vaxholm: 250 lägenheter. 100 procent av beståndet är bostadsrätter. 74 procent av lägenheterna har fått större åtgärder utförda.

Österåker: 1886 lägenheter. 7 procent av beståndet är bostadsrätter. 56 procent av lägenheterna har fått större åtgärder utförda.

Även i Täby, Vaxholm och Vallentuna är större delen av husen från miljonprogrammet bostadsrätter.

Så stor andel av miljonprogrammets lägenheter har renoverats

Så många lägenheter från miljonprogrammet finns i din kommun

Källa: RISE, Jenny von Platten


Undersökningen har gjorts av det statliga forskningsinstitutet RISE och utgår från energideklarationer från 2016. Uppgifter om renoveringar kommer från rapporterade investeringar i fastigheten.

Källa: RISE

Armada i Åkersberga, det enda allmännyttiga hyresvärden i Roslagskommunerna, gjorde omfattande renoveringar redan under 90-talet men i exempelvis Väsby och Solna har man precis påbörjat det omfattande arbetet.

I början av 00-talet presenterades Svenska bosäder förslag på totalrenovering i miljonprogrammen i Järva som skulle innebära 75 procent högre hyror – vilket ledde till demonstrationer.

Därefter har hyresvärdarna blivit bättre på att hitta lösningar som kompromissar mellan social och byggnadsteknisk hållbarhet, menar Erik Stenberg, lektor i Arkitektur på Kth, som forskar om miljonprogrammen.

– Nu har man landat i ett förstärkt underhåll, där man gradvis byter ut komponenter istället för att göra omfattande renoveringar, säger Erik Stenberg.

Miljonprogram, Åkersberga Norrgårdsvägen, bananhus Daniela Pricopi, Carmina Pricopi barn

Daniela Pricopi och Carmina Pricopi bor på Norrgårdsvägen i Åkersberga. ”Lägenheten är stor och när det är något och vi ringer värden kommer de fort och fixar” säger Daniela. Foto. Pekka Pääkö

Idag har flera hyresvärdar tagit fram samrådsavtal för att hyregästerna själva ska få inflytande över vad som åtgärdas och vad den nya hyran blir.

Men enligt Hyresgästföreningen är det flera fastighetsägare som betydligt höjer standarden och hotar hyresgästerna med dra dem inför Hyresnämnden om de inte godkänner renoveringen.

Andra väntar ut sina förstahandshyresgäster och hyr ut på korttidskontrakt för att minska hyresgästernas inverkan när man börjar rusts.

En anledning kan vara att på senare år har många miljonprogram sålts till företag som ser möjligheter till vinst och värdeökningar genom att renovera miljonprogramshus med ett stort antal lägenheter.

Bakgrund

Vad är miljonprogrammet?

Mellan åren 1965 och 1975 byggdes cirka en miljon bostäder i Sverige för att lösa den akuta bostadsbristen. I Stockholms län byggdes cirka 180 000 bostäder.

150 000 av de lägenheterna var i flerfamiljshus. Karaktäristiskt är stora, enkla huskroppar som avskärmar trafik mot en grön innergård.

Redan under byggåren mötte de nya områdena mycket kritik för storskaligheten och utemiljöerna.

Här hittar du boverkets karta över miljonprogam.

Källa: Stockholmskällan, Boverket

Jenny von Platten konstaterar utifrån energianvändningen att det är områden med låga inkomster som det största behovet av renoveringar för finns.

Men det är just dessa områden som är känsligast för hyreshöjningar i samband med renoveringar.

– En dåligt isolerad byggnad kräver mycket energi för att värmas och kan ha problem med drag och fukt, vilket i sin tur kan ha negativ påverkan på de boendes välbefinnande.

Miljonprogram; Vallentuna; Norrgården; Frida Gustafsson

”Vår förening är välskött och fräscht. De har investerat och fräschat upp lokalerna.” säger Frida Gustafsson som bor på Norrgården i Vallentuna. Foto: Pekka Pääkö