Häng med till miljonprogrammen på Lidingö – fräschast i Stockholm

Carlos Sagredo har bott på Lillåkersvägen i Högsätra sen 1985.
Carlos Sagredo har bott på Lillåkersvägen i Högsätra sen 1985.
Miljonprogrammens hus är i akut behov av renovering.
Men på Lidingö har man redan kommit en bra bit på väg.

30 000 lägenheter från miljonprogrammet runt om i Stockholms län är i akut renoveringsbehov. Det menar Jenny von Platten på det statliga forskningsinstitutet Rise.

Lägenheterna närmar sig sin tekniska livslängd på 50 år, trots det har inga större underhållsåtgärder, som stambyte, gjorts i runt hälften av husen.

– Nu, 50 år efter utbyggnaden av miljonprogramshusen, finns stora behov av renovering, säger Jenny von Platten.

En del hyresvärdar har redan gjort omfattande insatser för att rusta upp husen medan andra fortfarande ska utreda vad som behöver åtgärdas.

– Miljonprogramshusen i Danderyd är i sämst skick i länet, säger Jenny von Platten.

Fakta

Så är läget i din kommun

Så stor andel av miljonprogrammets lägenheter har renoverats

Så många lägenheter från miljonprogrammet finns i din kommun

Källa: RISE, Jenny von Platten


Undersökningen har gjorts av det statliga forskningsinstitutet RISE och utgår från energideklarationer från 2016. Uppgifter om renoveringar kommer från rapporterade investeringar i fastigheten.

Källa: RISE

I början av 00-talet presenterades Svenska bostäder förslag på totalrenovering i miljonprogrammen i Järva som skulle innebära 75 procent högre hyror – vilket ledde till demonstrationer.

Därefter har hyresvärdarna blivit bättre på att hitta lösningar som kompromissar mellan social och byggnadsteknisk hållbarhet, menar Erik Stenberg, lektor i Arkitektur på KTH, som forskar om miljonprogrammen.

– Nu har man landat i ett förstärkt underhåll, där man gradvis byter ut komponenter istället för att göra omfattande renoveringar, säger Erik Stenberg.

”Min lägenhet är en trea på 91 kvadratmeter. Det är ganska stort. Man byggde så på 70-talet.” säger Carlos Sagrado. Foto: Åsa Sommarström

Idag har bland andra Svenska bostäder tagit fram samrådsavtal för att hyresgästerna själva ska få inflytande över åtgärder och i slutändan den nya hyran.

Men enligt Hyresgästföreningen är det flera fastighetsägare som höjer standarden rejält och hotar hyresgästerna med dra dem inför Hyresnämnden om de inte godkänner renoveringen.

Andra väntar ut sina förstahandshyresgäster och hyr ut på korttidskontrakt för att minska hyresgästernas inverkan när man börjar upprustningen.

En anledning kan vara att på senare år har många miljonprogram sålts till företag som ser möjligheter till vinst och värdeökningar genom att renovera upp miljonprogramshus med ett stort antal lägenheter.

Bakgrund

Vad är miljonprogrammet?

Mellan åren 1965 och 1975 byggdes cirka en miljon bostäder i Sverige för att lösa den akuta bostadsbristen. I Stockholms län byggdes cirka 180 000 bostäder.

150 000 av de lägenheterna var i flerfamiljshus. Karaktäristiskt är stora, enkla huskroppar som avskärmar trafik mot en grön innergård.

Redan under byggåren mötte de nya områdena mycket kritik för storskaligheten och utemiljöerna.

Här hittar du boverkets karta över miljonprogam.

Källa: Stockholmskällan, Boverket

Jenny von Platten konstaterar utifrån energianvändningen att det är i områden med låga genomsnittsinkomster som det största behovet av renoveringar för finns.

Men det är just dessa områden som är känsligast för hyreshöjningar i samband med renoveringar.

– En dåligt isolerad byggnad kräver mycket energi för att värmas och kan ha problem med drag och fukt, vilket i sin tur kan ha negativ påverkan på de boendes välbefinnande.

Miljonprogrammet Högsätra på Lidingö

Idag är större delen av lägenheterna i Högsätra bostadsrätter. Foto: Åsa Sommarström