Miljardinvesteringar krävs när miljonprogrammen rustas

Miljonprogram, Sundbyberg, Hallonbergen, Tommy Skog
”Jag tycker att det är bra för mig, jag har precis gått i pension. Visst behöver det renoveras.” säger Tommy Skog som bor i Hallonbergen.
Många Sundbybergsbor påverkas när miljonprogrammen i länet ska rustas för miljarder.
Förvaltaren har lagt 750 miljoner på upprustningar i Sundbyberg stad och räknar med mer.
Men med upprustningen kommer också en oro för höjda hyror för många hyresgäster.

30 000 lägenheter från miljonprogrammet runt om i Stockholms län är i akut renoveringsbehov. Det menar Jenny von Platten på det statliga forskningsinstitutet Rise.

Lägenheterna närmar sig sin tekniska livslängd på 50 år, trots det har inga större underhållsåtgärder, som stambyte, gjorts i runt hälften av husen.

– Nu, 50 år efter utbyggnaden av miljonprogramshusen, finns stora behov av renovering, säger Jenny von Platten.

En del hyresvärdar har redan gjort omfattande insatser för att rusta upp husen medan andra fortfarande står i startgroparna för att utreda vad som behöver åtgärdas.

Miljonprogram, Sundbyberg, Hallonbergen, Tommy Skog

”Jag tycker att det är bra för mig, jag har precis gått i pension. Visst behöver det renoveras.” säger Tommy Skog som bor i Hallonbergen. Foto: Pekka Pääkö

För att finansiera upprustningen har många allmännyttiga hyresvärdar runt om i Stockholm varit tvungna att sälja av delar av sitt miljonprogramsbestånd.

– Man har argumenterat för att försäljning har varit ett sätt finansiera renoveringarna. Men det har också varit ett ideologiskt beslut i många kommuner, att kommuner inte ska äga en massa bostäder, säger Erik Stenberg, lektor i Arkitektur på KTH, som forskar om miljonprogrammen.

Enkät

Det här ska hyresvärdarna göra

Så här bedömer några av hyresvärdarna behovet av upprustning i miljonprogrammen:

Einar Mattson

 • Södermalm. Hjulsta, Vårberg, Sätra och Farsta
 • Utanför tullarna – färdigrenoverat i stort (tekniska installationer, allmänna utrymmen, ytskikt och lägenheter)
 • Kostnad hittills 800 miljoner till 1 miljard kronor.
 • De närmsta tre åren renoveras fastigheter innanför tullarna.

Familjebostäder

 • Tensta, Rinkeby
 • Renoveringar gjorda mellan 2015-2018

Förvaltaren

 • Centrala Sundbyberg påbörjat, Ör renoverat och Hallonbergen under utredning
 • Kostnader hittills: 750 miljoner (Hallonbergen ej inräknad, då arbetet inte har börjat)

Hemble (tidigare D. Carneige & Co)

 • Husby, Rinkeby, Sollentuna, Haninge, Huddinge
 • 21 500 lägenheter (inte bara miljonprogram) i hela Sverige, i huvudsak i regionen Stockholm-Mälardalen
 • Planerar underhåll och renovering/modernisering av exempelvis materialval

HSB

 • 617 lägenheter i Rinkeby
 • Totalrenovering pågår sen 2011 och beräknas vara klar 2021
 • Stambyte, fasadrenovering med mera

Signalisten, Solna

 • Bagartorp, Bergshamra, Hagalund, Västra vägen och Huvudsta.
 • Av 4000 lägenheter i Solna är 1700 miljonprogram med stora renoveringsbehov.
 • Renoveringar påbörjade och beräknas ta 10 år.
 • Kostnad: 2,5 miljarder kronor.

Svenska Bostäder, Järva och Innerstaden

 • 3000 lägenheter har totalrenoverats på Järva sen början av 2000-talet.
 • 2000 lägenheter kvar.
 • Kostnad: 23 000 kronor per kvadratmeter

Victoria Park

 • 2200 lägenehter i Haninge och 500 lägenheter i Tensta
 • Brandbergen (Haninge) totalrenoverades på 90-talet
 • I Tensta pågår fönsterrenoveringar

Medan Einar Mattson och Familjebostäder redan har rustat väntar omfattande arbeten för flera andra hyresgäster i västerort de närmsta åren.

När Svenska bostäder lanserade ”Järvalyftet” i början av 00-talet presenterades ett förslag på totalrenovering som skulle innebära 75 procent högre hyror – vilket ledde till demonstrationer.

Därefter har hyresvärdarna blivit bättre på att hitta lösningar som kompromissar mellan social och byggnadsteknisk hållbarhet, menar Erik Stenberg.

– Nu har man landat i ett förstärkt underhåll, där man gradvis byter ut komponenter istället för att göra omfattande renoveringar, säger han.

 

Fakta

Så här många lägenheter måste renoveras i din kommun

Sundbyberg: 4037 lägenheter. 25 procent av beståndet är bostadsrätter. 76 procent av samtliga lägenheter har fått större åtgärder utförda.

Solna: 9163 lägenheter. 64 procent av beståndet är bostadsrätter. 67 procent av samtliga lägenheter har fått större åtgärder utförda.

Stockholm: 49 133 lägenheter. 29 procent av beståndet är bostadsrätter. 57 procent av samtliga lägenheter har fått större åtgärder utförda.

Så stor andel av miljonprogrammets lägenheter har renoverats

Så många lägenheter från miljonprogrammet finns i din kommun

Källa: RISE, Jenny von Platten


Undersökningen har gjorts av det statliga forskningsinstitutet RISE och utgår från energideklarationer från 2016. Uppgifter om renoveringar kommer från rapporterade investeringar i fastigheten.

Källa: RISE

Idag har Svenska bostäder tagit fram samrådsavtal för att hyresgästerna själva ska få inflytande över vad som åtgärdas och vad den nya hyran blir.

Men enligt Hyresgästföreningen är det flera fastighetsägare som höjer standarden markant och hotar hyresgästerna med dra dem inför Hyresnämnden om de inte godkänner renoveringen.

Miljonprogram, Solna, Hagalund, Hagalundsgatan, Inge Kallin

”Jag har bott här i 16 år och fick stambyte i fjol. Men hyran är något dyrare än vanliga lägenheter. Nu med stambytet blev det dyrare.” säger Inge Kallin som bor i Hagalund. Foto: Pekka Pääkö

Andra väntar ut sina förstahandshyresgäster och hyr ut på korttidskontrakt för att minska hyresgästernas inverkan när man börjar upprustningen.

En anledning kan vara att på senare år har många miljonprogram sålts till företag som ser möjligheter till vinst och värdeökningar genom att renovera upp miljonprogramshus med ett stort antal lägenheter.

Bakgrund

Vad är miljonprogrammet?

Mellan åren 1965 och 1975 byggdes cirka en miljon bostäder i Sverige för att lösa den akuta bostadsbristen. I Stockholms län byggdes cirka 180 000 bostäder.

150 000 av de lägenheterna var i flerfamiljshus. Karaktäristiskt är stora, enkla huskroppar som avskärmar trafik mot en grön innergård.

Redan under byggåren mötte de nya områdena mycket kritik för storskaligheten och utemiljöerna.

Här hittar du boverkets karta över miljonprogam.

Källa: Stockholmskällan, Boverket

Boende hos privata värdar i Tensta berättar om oron – underhåll innebär att hyresvärden passar på att göra en standardhöjning för att ta ut mer i hyra.

– Vi hade mögel i badrummet och fick kök och badrum utbytt. Då blev det mycket dyrare, säger en man som vill vara anonym.

Jenny von Platten konstaterar utifrån energianvändningen att det är i socioekonomiskt svaga områden som det största behovet av renoveringar för finns.

Men det är just dessa områden som är känsligast för hyreshöjningar i samband med renoveringar.

– En dåligt isolerad byggnad kräver mycket energi för att värmas och kan ha problem med drag och fukt, vilket i sin tur kan ha negativ påverkan på de boendes välbefinnande, säger Jenny von Platten.