Miljonregn över arbetet mot psykisk ohälsa

nyheter Året börjar bra för arbetet med att motverka psykisk ohälsa. Haninge kommun har fått drygt två miljoner kronor till arbetet med psykiatri.

Haninge är ett av landets 290 kommuner som får ta del av totalt 630 miljoner kronor för att kommunen har klarat vissa bestämda krav i arbetet med att motverka just psykisk ohälsa. Pengarna är fördelade utifrån befolkningsmängd i kommunerna, vilket innebär 2 076 200 kronor till Haninge.

Det är framförallt till barn och unga och personer med omfattande eller komplicerad allvarlig problematik som satsningen riktar sig till.