Miljonregn över Täby

Täby kommun gick 184 miljoner kronor plus förra året.
Täby kommun gick 184 miljoner kronor plus förra året.

Förra året gick det bra för Täby. I varje fall ur en rent ekonomisk synvinkel. Kommunens bokslut över 2015 är klart, och de som oroat sig för röda siffror kan andas ut. Sammanlagt gick Täby kommun med 184 miljoner kronor plus förra året. Merparten av det överskottet, närmare bestämt 120 miljoner kronor, kommer från nämnderna.

Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) säger att han är mycket nöjd med plussiffrorna. Överskottet behövs för att trygga Täbys ekonomi i framtiden. Särskilt som omvärlden är orolig just nu menar han.

– En budget i balans lägger grunden för att bygga skyddsvallar för att Täby ska stå starkt även i framtiden. Jag är oerhört stolt och nöjd med alla fantastiska arbetsinsatser som medarbetare och chefer stått för, säger Leif Gripestam.

Från oppositionen är man dock inte lika positiv. Överskottspengarna borde kunna ha använts till något annat menar man.

– Det är naturligtvis i grunden positivt att Täby har en god ekonomi, ett visst överskott är bra att ha, för man vet ju aldrig vad som händer. Men 184 miljoner är ju inte nödvändigt. Man kan fundera över om det inte varit en del felbudgeteringar, säger Annica Gryhed, socialdemokratiskt oppositionsråd i Täby.

Som exempel på saker som pengarna hade kunnat gå till nämner hon att biblioteket nu har stängt på söndagarna.

– Det hade kunnat hållas öppet i stället, säger hon.

Annica Gryhed motsätter sig även att avgifterna på kultur- och musikskolan höjs. Om nu kommunens ekonomi är så god borde avgifterna vara så låga som möjligt.

– När vi får sådana överskott anser vi socialdemokrater att man borde sänka de höga avgifterna i stället, säger hon.

Enligt Leif Gripestam är överskottet nödvändigt för att kommunen ska kunna hålla fast vid löften om oförändrad kommunalskatt. Men målet är att utveckla kommunens verksamheter.

– Kommunen är i en fortsatt stark tillväxt av bostäder, näringsliv och utvecklad infrastruktur. I detta arbete spelar också ansvarstagande och starka ekonomiska resultat stort roll, säger Leif Gripestam.