Miljonsatsning gav inte fler feriejobb

Moa Longueville, Freja Wirén och Mathilda Bjurner önskar att vuxna inte skulle ha så mycket fördomar mot 16–17-åringar.
Moa Longueville, Freja Wirén och Mathilda Bjurner önskar att vuxna inte skulle ha så mycket fördomar mot 16–17-åringar.
Sommarjobben blev inte fler – trots ny modell och mer pengar. Dessutom har farhågor om att företagare och deras barn gynnas besannats.

– Det går nästan inte utan kontakter, säger Moa Longueville som går i nionde klass.

I en av Strandskolans nior är det bara tre av 21 elever som ska jobba på sommarlovet. Några vill ta det lugnt, någon enstaka har inte tid, men resten säger att de gärna hade jobbat om de bara fått ett arbete.

– Jag sökte elva jobb och gick runt och lämnade in ett personligt brev, men jag fick ändå inget. De flesta sa att jag var för ung. De tror inte att en 16-åring kan vara ansvarstagande, säger Moa Longueville.

Politikerna i Tyresö kommun satsade stort på feriejobb i år. Med en ny modell som prövats i Sollentuna och Värmdö var de beredda att satsa mer än dubbelt så mycket pengar som förra året. Det hade kunnat ge 200 sommarjobb – men gav bara 100.

Den nya modellen går ut på att ungdomarna på egen hand får söka jobb hos valfri arbetsgivare. Kommunen och arbetsgivaren delar sedan på lönekostnaderna.

Tidigare år har olika jobb i kommunens regi lottats ut bland dem som anmält intresse. De bekostades via en särskild pott och belastade inte de kommunala enheternas ekonomi.

En förklaring till att många ungdomar haft svårt att hitta ett jobb kan vara att många av de skolor, förskolor och äldreboenden som tidigare år tagit emot feriejobbande ungdomar nu inte tycker att de har råd.

Magnus Duvnäs, rektor på Strandskolan förklarar:

– Tidigare har vi haft feriejobbare på vaktmästeriet, fritids och förskolorna, men det blir inget av det i år. När vi själva måste ta kostnaderna måste vi sätta det i relation till annat som behövs, säger han.

Ewa Eriksson, chef för Arbetscentrum, bekräftar att man med årets modell sett en klar förskjutning av jobben från den kommunala sektorn till den privata.

Ett annat fenomen som tjänstemännen på förvaltningen varnade för innan modellen infördes, är att den gynnar ungdomar som har släktingar och föräldrar med möjlighet att anställa dem. På en av tio ansökningar i årets ansökningsomgång har tonåringen och arbetsgivaren samma efternamn, enligt uppgift från Ewa Eriksson.

Niondeklassarna Freja Wirén, Moa Longueville och Mathilda Bjurner tycker att den gamla modellen på sätt och vis hade varit bättre, bara antalet jobb hade varit fler. De menar att fördomar mot tonåringar gör det nästan omöjligt att lyckas att få ett jobb på egen hand.

– Det spelar ingen roll att de kan anställa oss för halva lönen. Utan kontakter går det nästan inte. Men vad ska man göra när man har en mamma som är bussförare? Jag kan inte jobba på hennes jobb, säger Moa Longueville.

Samtidigt gillar tjejerna att den nya modellen ger en försmak av det verkliga arbetslivet med jobbansökningar och avslag.

– Det är bra att lära sig att ta ett nej, att det bara är att försöka igen, säger Mathilda Bjurner.

Enligt Ewa Eriksson ska den nya modellen utvärderas till hösten. Fördelarna hon sett hittills är att många ungdomar fått jobb inom områden som intresserar dem. Många har också redan nu helg-jobb på sina blivande sommarjobb.

Anna Steele (FP) är ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Hon tycker inte att det är så farligt om vissa ungdomar kan dra nytta av att deras föräldrar är egna företagare.

– Jag är glad bara en ung person får ett jobb. Jag tror att den här modellen kan bli väldigt bra, bara den får lite tid att landa, säger hon.

Vad ska man göra när man har en mamma som är bussförare? Jag kan inte jobba på hennes jobb.Moa Longueville, elev i nian på Strandskolan

Fakta

1,4 miljarder gav bara 100 jobb

Förra året avsatte politikerna 600 000 kronor till feriejobb för ungdomar.

Det räckte till cirka 100 jobb och bara var fjärde sökande fick ett.

I år var 1 400 000 kronor avsatta till samma ändamål – vilket hade kunnat ge 200 jobb, men gav bara hälften så många.

De som söker måste vara 16 eller 17 år. Kommunens ersättning till arbetsgivaren gäller max 90 timmar.

I år gick ansökningstiden ut den 15 maj.