Miljonsatsning på cykelvägar

västerort Nu kan alla som hellre tar cykeln i stället för bilen fira. Nästa vecka väntas trafiknämnden klubba igenom en satsning på fem olika cykelprojekt runt om i Stockholm för totalt 134 miljoner – ett av dem är Ulvsundavägen i Bromma. Här planeras en bred dubbelriktad cykelbana på hela västra sidan av vägen för 60 miljoner kronor.

Även Bromstensvägen i Spånga får en ny dubbelriktad gång- och cykelbana längs med norra sidan, här väntas kostnaden landa på 28 miljoner.