Miljonsatsning på säkrare cykelpendling

Nu ska det bli säkrare och enklare att cykla mellan Huddinge centrum och Gullmarsplan.

45 miljoner kronor läggs på bland annat dubbelriktad cykelbana, och arbetet påbörjas i höst.

Trafiknämnden i Stockholm stad beslutade förra veckan att en dubbelriktad cykelbana ska anläggas längs Gamla Huddingevägen och Malmköpingsvägen, en vägsträcka där det dagligen passerar cirka 4 800 motorfordon.

Målet är att trafiksäkerheten och framkomligheten längs med Huddingestråket, som sträcker sig mellan Huddinge centrum och Gullmarsplan, ska bli bättre och att det därmed ska locka fler att cykelpendla. Och just Gamla Huddingevägen klassas som en osäker sträcka på Huddingestråket.

I projektet som beräknas kosta 45 miljoner kronor föreslås även upprustning av busshållsplatser och nyplantering av träd. Arbetet väntas börja under hösten och cykelbanan väntas stå färdig nästa år.