Miljonsatsning ska få unga på rätt väg

Hässelby-Vällingby får ytterligare 1,3 miljoner kronor nästa år för att jobba vidare med unga kriminella.

– Varenda unge som vi får bort från kriminalitet är bra, säger Ingrid Brännström, utvecklingschef.

Hässelby-Vällingby är en av stadsdelarna som var med från början när de sociala insatsgrupperna infördes 2011, på initiativ av före detta länspolismästare Carin Götblad. Målgruppen är unga som riskerar att hamna i kriminalitet, eller unga som redan är kriminella, men vill ta sig ur en kriminell livsstil.

Huvudansvaret för arbetet inom de sociala insatsgrupperna ligger på socialtjänsten, som samarbetar i första hand med polisen, men också med skolor och föräldrar till de ungdomar som är med.

I Hässelby-Vällingby har man fått 1,3 miljoner kronor nästa år för att jobba vidare med ungdomar som hamnat snett. Tidigare har en anställd arbetat som lots i projektet och nu kan även en samordnare anställas.

– Nu kan vi utveckla sättet att jobba med att förhindra ungdomarna att hamna djupare i kriminalitet. Hittills har vi fått dela på samordningsfunktionen, säger Ingrid Brännström, utvecklingschef på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Från och med den 1 februari börjar Magdalena el-Sayed som samordnare. Hon har tidigare jobbat i Rinkeby-Kista.

Tolv kommuner eller stadsdelar, bland annat Spånga-Tensta, var med i det nationella pilotprojekt med sociala insatsgrupper som nyligen utvärderats av Ersta Sköndal högskola. I Spånga-Tensta var det bland annat svårt att få med deltagare i projektet, bara två stycken i genomsnitt mellan 2011 och 2012.

Det problemet har man inte haft i Hässelby-Vällingby säger Ingrid Brännström.

– Jag tycker inte att vi har haft svårigheter. Skulle det visa sig att det blir svårt måste vi förfina arbetsmetoderna.

Johan Jarkell, som jobbat med de sociala insatsgrupperna från närpolisens håll, tycker att det har gått bra under det ett och ett halvt år som projektet pågått. Han har fört egen statistik på hur det har gått, som han poängterar är helt ovetenskaplig.

– Av tolv som har varit med har bara sex blivit dömda för brott eller misstänkta för brott efter att ha varit med i projektet. Det är 50 procent och är bra, trots att det är för kort tid och för lite data för att kunna dra en större slutsats av insatsen, säger han.

Ingrid Brännström håller med:

– Varenda unge som vi klarar att få bort från kriminalitet är bra. Det krävs väldigt mycket för att bryta en ung persons kriminalitet, det finns mycket som lockar och drar. Men vi ska jobba för att få ännu bättre resultat.

Det krävs väldigt mycket för att bryta en ung persons kriminalitet.Ingrid Brännström