Min lokala hjälte

Mitt i granskar: Miljonvinster överfördes till kommunen

Upplands-Brohus gick med höga vinster förra året. Men långt ifrån allt har återinvesterats i bolagets fastigheter.
Upplands-Brohus gick med höga vinster förra året. Men långt ifrån allt har återinvesterats i bolagets fastigheter.
Upplands-Bro kommun lade 11,9 miljoner kronor på att renovera Bro centrum. Men pengarna kom inte från skattebetalarna, utan från Upplands-Brohus hyresgäster.
– Det är en dränering, säger Jan Hedberg på Hyresgästföreningen.

Det går bra för det allmännyttiga bostadsbolaget Upplands-Brohus.

Väldigt bra.

Förra året gjorde bolaget en vinst på 18,9 miljoner kronor – och vinsterna har ökat stadigt sedan 2011. Men en stor del av pengarna har inte investerats i bolaget, utan hos ägaren Upplands-Bro kommun.

Under 2014 och 2015 rörde det sig om pengaöverföringar på 11,9 miljoner kronor, pengar som användes för att finansiera renoveringen av Bro centrum. Dessutom har kommunen plockat ut koncernbidrag på knappt 1,9 miljoner kronor de senaste två åren.

– Det är en dränering av bolaget som kommunen sysslar med, säger Jan Hedberg förhandlingsstrateg i Hyresgästföreningen i Stockholms län.

Organisationen riktar skarp kritik mot Upplands-Bro kommun, och anklagar dem för att utnyttja hyresgästerna för att finansiera sina egna satsningar. Renoveringen av Bro centrum borde ha betalats med skattemedel, inte hyror, anser de.

– Det är inte bara hyresgästerna i Upplands-Brohus som använder Bro centrum och en renovering av torget borde självklart ha finansieras med skatter från alla Upplands-Brobor. Det här är en straffbeskattning av hyresgästerna, säger Jan Hedberg.

De är också kritiska till att Upplands-Brohus fortsätter att höja sina hyror, trots att de går med höga vinster varje år.

– Kommunen behöver ett ekonomiskt tillskott, men vill slippa höja skatten. De här koncernbidragen och värdeöverföringarna är ett enkelt sätt för dem att finansiera sina satsningar. Om de hade använt skattepengar i stället kanske inte Upplands-Brohus hade behövt höja hyrorna, säger Jan Hedberg.

Bolaget, som ägs till 100 procent av kommunen, ska bedrivas ”enligt affärsmässiga principer” och Upplands-Bro kommun har rätt att plocka ur vinst ut bolaget. Pengaöverföringarna är alltså helt lagliga.

Men det råder olika åsikter om hur de allmännyttiga bolagen ska bedrivas, och enligt Hyresgästföreningen är det mer undantag än regel att de allmännyttiga bolagen för över stora summor till kommunerna.

Maria Johansson, kommundirektör och vd i Upplands-Bro Kommunföretag, håller inte med om att kommunen dränerar Upplands-Brohus på pengar.

– Om man påstår det drar man helt felaktiga slutsatser. Det finns ett tydligt regelverk för hur mycket kommunen får ta ut i koncernbidrag. De reglerna följer vi, säger hon.

Tore Olsson, vd för Upplands-Brohus, anser att bolaget investerar tillräckligt med pengar i det egna bolaget. Bland annat har bolaget lovat att bygga 200 bostäder innan 2018.

– Vi ska också genomföra underhåll på Örn- och Fasanstigen för 120 miljoner. Det är en stor satsning som kommer att gynna väldigt många. Jag förstår inte riktigt vad kritiken är, säger han.

Han påstår att renoveringen av Bro centrum inte hade ägt rum om inte bolaget gjort pengaöverföringar till Upplands-Bro kommun.

– Att rusta vår egen fastighet har vi rätt att göra. Man kan säga att pengarna går från oss till kommunen och sedan tillbaka till oss. Hyresgästföreningen borde vara glada att våra hyresgäster har fått ett trevligare centrum.

Hur gynnas Kungsängenborna av att ni använder 11,9 miljoner för att rusta Bro centrum?

– De gynnas naturligtvis inte av det, men vi underhåller våra fastigheter i Kungsängen på andra sätt.