Miljonvite hotar Ikasus särskola

Skolinspektionen kräver omedelbara åtgärder.
Skolinspektionen kräver omedelbara åtgärder.
Eleverna på särskolorna Ikasus i Vallentuna och Äventyrsskolan i Danderyd får inte tillräckligt goda chanser för att nå målen i sin utbildning.
Nu hotar vite på en miljon kronor om inte storkoncernen som äger skolorna kan rätta till bristerna.

Trots upprepad kritik från Skolinspektionen har de båda särskolorna Ikasus i Vallentuna och Äventyrsskolan i Danderyd kommit till rätta med allvarliga brister i verksamheten. Nu hotar ett vite på en miljon kronor.

Det är kvaliteten i utbildningen för eleverna som går i grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt Ikasussskolans fritidshem som inte håller måttet.

”Det systematiska kvalitetsarbetet brister vad gäller att följa upp resultaten, analysera dessa, besluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder och planera för genomförande” skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

– Framförallt handlar det om huvudmannens arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. enligt lag måste man ha koll på att eleverna når de uppställda målen, säger Kjell Gyllenswärd, utredare på skolinspektionen.

”Att huvudmannen inte har ett fungerande kvalitetsarbete för att följa upp och utveckla utbildningen är allvarligt”.

”Detta kan i sin tur få till följd att eleverna får sämre förutsättningar att nå målen för utbildningen.”. skriver Skolinspektionen vidare i beslutet.

Det är en stor koncern där skolan är en liten del som kommer litet i skymundan

Kjell Gyllenswärd betonar att vitesföreläggandet riktar sig mot huvudmannen, koncernen Frösunda Omsorg AB.

– Jag upplever att lärarna jobbar engagerat för varje elev. Det är huvudmannan som ska analysera hur det går på skolorna och ge förutsättningar, säger han.

Frösunda Omsorg AB har ett flertal fristående bolag som driver verksamheter inom bland annat omsorg och personlig assistens.

– Det är en stor koncern där skolan är en liten del som kommer litet i skymundan av annan verksamhet, säger Kjell Gyllenswärd.

I oktober måste huvudmannen ha åtgärdat bristerna. Annars kan Skoinspektionen välja att ta saken vidare till domstol.

Mitt i har varit i kontakt med Frösunda Omsorg AB som utlovat en kommentar om vitesföreläggandet på måndag.