Miljöpartiet strider för pendelbåtar

Larsberg Miljöpartiet i Stockholm läns landsting vill ha ett tydligare svar på varför alliansen väntar med att bygga ut båttrafiken i Stockholm. Att använda vattenvägarna är ett sätt att med små insatser bidra till nya tvärförbindelser och utökad kapacitet i kollektivtrafiken, menar de.

Erfarenheter från de pendelbåtar som redan finns, som den som går från Larsbergskajen till Nacka och Nybroplan, visar att färdsättet är mycket uppskattat menar de.