ANNONS

Miljöpartiet vill ge ­Kyleskogen skydd

ANNONS

UPPLANDS VÄSBY Ge Kyleskogen ett långsiktigt skydd som natur- och strövområde för det rörliga friluftslivet.

Det föreslår Lars Valtersson, Ingela Melkersson, Lennart Olsen, Eeva Kaplas och Andres Veide (alla MP) i en motion till kommunfullmäktige.

De vill också att man upprättar en skötselplan för att bevara och ytterligare utveckla skogens kvaliteter samt vidtar åtgärder för att öka skogens tillgänglighet för allmänheten.