Miljöpris delas inte ut detta år

stockholm Juryn för Stockholms Handelskammares stadsmiljöpris har i år beslutat att inte dela ut något pris. ”Genom att inte dela ut ett pris vill juryn belysa bristen på de åtgärder och initiativ som karaktäriserar en vital storstad och gör den till en bättre plats att bo och verka i” lyder motiveringen.

Sven Unger, ordförande för stadsmiljöpriset, säger i ett pressmeddelande att om det gällt Köpenhamn eller London så hade det funnits objekt att premiera.

– Tyvärr har vi inte hittat något projekt i Stockholm som varit värdigt att få det prestigefulla priset, säger han.