Min lokala hjälte

Miljörabatt i ny avfallstaxa

Vallentuna Från och med den 1 juli höjs avfallstaxan i Vallentuna kommun.

Höjningen, som fullmäktige beslutade om i mars är den första sedan 2008.

Taxan innebär en höjning med sex procent för de vanligaste avgifterna.

Men för dem som ansluter sig till kommunens matavfallsinsamling i separata kärl finns pengar att hämta. Kommunen erbjuder en rabatt med 250 kronor per år för småhusboende och 50 kronor per år för lägenheter.

Även hushåll som har underjordsbehållare för matavfall premieras enligt det nya avgiftssystemet.