ANNONS

Miljözon kan påskynda bygge på Valhallavägen

Om tuffare miljözoner införs kan det påverka planerna för västra Valhallavägen.
Om tuffare miljözoner införs kan det påverka planerna för västra Valhallavägen.
I maj förra året stoppades planerna på 700 bostäder på grund av för dålig luft – nu säger trafikkontoret att det bör utredas om tuffare miljözoner kan skynda på detaljplanearbetet för västra Valhallavägen.
ANNONS

Planeringen av jätteprojektet Västra Valhallavägen stoppades av stadsbyggnadskontoret för ett år sedan eftersom länsstyrelsen varnade för att luftkvalitén skulle bli för dålig om de 700 bostäderna byggs på platsen.

Beslutet att avvakta med projektet innebär att det kan dröja ända fram till 2023 innan staden har färdiga detaljplaner. Först då beräknas halten av kvävedioxid tillräckligt låg på gatan.

Men på initiativ av majoriteten har trafikkontoret utrett möjligheterna för att skynda på planarbetet. Utredningen har nu kommit fram till att det – om det skulle bli aktuellt med miljözoner för personbilar – skulle kunna innebära att luften blir bättre på kortare tid. Därmed skulle bygget av de 700 bostäderna kunna komma i gång före 2023.

I dag finns det en miljözon som omfattar tung dieseltrafik men det kan bli aktuellt med en hårdare miljözonindelning kring innerstan.