Miljözonerna kan övervakas med kameror

Miljözoner kameraövervakning
Transportstyrelsen ska utreda hur reglerna i miljözonerna ska kontrolleras.
2020 kan miljözoner införas i Stockholms stad. Men hur reglerna ska kontrolleras är inte klart.
Bland annat utreds möjligheten till automatisk kameraövervakning.

I slutet av mars släppte regeringen sitt förslag om miljözonernas utformning och införande.

Samtidigt meddelades också att Transportstyrelsen, som tog fram det första förslaget om miljözonerna 2016, fått ett nytt uppdrag. Att utreda hur de nya reglerna ska kontrolleras.

– Just nu ser det ut som vi har två linjer att gå på. Automatisk och manuell kontroll, men även andra alternativ kan bli aktuella, säger Kristofer Elo, utredare på Transportstyrelsen.

Olika sätt att använda kameror

I det ursprungliga förslaget figurerade främst den manuella kontrollen. Alltså att polisen, likt de flesta andra trafikregler, står för övervakning och kontroll.

Men nu ska alltså möjligheten till att använda sig av automatiska medel utredas.

Med andra ord kameraövervakning.

Även här finns två alternativ. Kontroll likt den för hastighetskamerorna eller den för trängselskatten.

– Skillnaden är att vi har ett föraransvar för hastighetskamerorna, medan det är ett ägaransvar i trängselskatten. Det blir vårt uppdrag att utreda vad som är mest lämpligt, säger Kristofer Elo.

Exempel från kontinenten

Utredningen började redan i december i fjol och först i höst kommer Transportstyrelsen börja väga de olika alternativen mot varandra.

Fram tills dess samlas information och det tillsätts flera forskningsprojekt. Bland annat ska blicken vändas mot Europa och hur kontrollen ser ut i länder som redan infört miljözoner.

– Vi ska kolla på vilka olika metoder som används och vad miljözonerna har givit för effekt, säger Kristofer Elo.

I till exempel Nederländerna används kameror som fotar registreringsnumret som kontrolleras mot fordonsregistret.

I Tyskland används i stället ett manuellt system där polisen sätter dit de som överträder reglerna i miljözonerna. Polisen kan även här kontrollera mot fordonsregistret, men för att förenkla har tillåtna bilar klistermärken på sig.

I april nästa år ska Transportstyrelsen vara klar med utredningen.

Fakta

Miljözoner i Europa

Exempel på hur länder – som infört miljözoner – kontrollerar att reglerna efterföljs.

Tyskland

Manuell övervakning av polis som tittar efter speciella klistermärken på vindrutan.

Även om bilen skulle vara laglig i miljözonen blir det böter för olaga framfart. Summan ligger på 80 euro.

Nederländerna

Automatiskt kontroll med kameror som fotar registreringsskyltarna och som sedan kollas mot fordonsregistret.

I Amsterdam ligger bötesbeloppet från 95 till 230 euro beroende på fordonstyp.

Storbritannien

Även här kontrolleras zonerna automatiskt med mobila och fasta kameror. I London används ett registreringssystem där bilägare i förhand eller periodvis kan betala en avgift för att få köra i zonerna.

Betalning kan ske online och priserna ligger på omkring 100 pund beroende på fordon.

Överträdelser bestraffas med 250 till 500 pund.

Källa: EU-kommissionen.
Fakta

Här är regeringens förslag på zoner

Miljözon 1

Den första miljözonen reglerar tunga fordon. Kommuner kan redan idag besluta om miljözoner för vissa tunga fordon (lastbilar och bussar). Miljözoner finns därför redan idag i åtta kommuner.

Miljözon 2

I den andra miljözonen ställs krav på personbilar.

  • Till en början kommer dieselbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6 få köra där. Men 1 juli 2022 kommer kraven skärpas till att endast dieselbilarna Euro 6 får köra. Samma sak gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor.
  • För bilar med bensinmotor gäller att de får tillträde om de klarar Euro 5. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar.
  • Även bilar som har bättre miljöprestanda får köra här t.ex. elbilar och bränslecellsbilar.

Miljözon 3

I den tredje miljözonen ställs högst krav. I den zonen får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.

Källa: Regeringen