Milstensskolans satsning på nätetik prisas

Sedan 2009 har Milstensskolan arbetat för nätetikett och hur man är en bra nätkompis. Nu har skolan tilldelats Academedias DIGI-stipendium för sitt arbete med skolans IT-arbete.

I motiveringen står det bland annat att ”skolan på ett relevant och klokt vis väver in Skolverkets kunskapsmål om modern teknik i skolvardagen.“