Milt väder blev minus för Elverket

Vallentuna Det lokala elbolaget Elverket backar både vad gäller omsättning och resultat efter skatt. Detta enligt bolagets färska delårsrapport. Minskningen beror på det milda vintervädret som gjort efterfrågan på el liten.

Vad gäller rörelseresultatet och antal kunder gick bolaget dock framåt.