Mindre att välja på i nya gymnasiet

Tyresö gymnasium fortsätter sin bantning. När det nya gymnasiet startar hösten 2016 blir det utan frisörutbildning – och med en ökad snedfördelning mellan könen.

I torsdags kom beskedet att frisörprogrammet ska slopas – något som kraftigt förstärker trenden på gymnasiet med fler unga män än kvinnor. I dag är fördelningen 60 procent män och 40 procent kvinnor.

En marknadsundersökning som gjordes 2012 visade att gymnasiet uppfattas som ”grabbigt”.

– Vi har tittat på vad eleverna väljer, kopplingar till det lokala näringslivet, möjligheter till praktik utomlands, om programmen finns på fler skolor och möjligheten att få jobb efteråt. Frisörer har svårt att få jobb och utbildningen finns på andra skolor i närheten. Därför har programmet tagits bort, säger Margareta Ternstedt (FP), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

För att motverka eventuella effekter av snedfördelningen mellan könen har politikerna gett en projektgrupp i uppgift att betona vikten av respekt för varje individ – oavsett kön, härkomst eller förutsättningar på det nya gymnasiet.

– Det får inte vara ett manligt gymnasium som vi bygger upp, säger Ternstedt.

Arbetet med att bestämma vilka program gymnasiet ska ha i framtiden är en del i det arbete som görs inför ett beslut om en framtida centralt belägen ny byggnad för skolan. Ytterligare en fråga att ta ställning till är om de teoretiska utbildningarna och yrkesutbildningarna ska marknadsföras under samma flagg.

Även skolans framtida namn står på agendan.

– Det blir en riktig brandfackla. Det engagerar alla, säger Margareta Ternstedt.

De senaste fem åren har antalet elever på Tyresö gymnasium halverats från drygt 1 300 till drygt 650. Beslutet om en framtida ny byggnad i centrala Tyresö väntas i januari.

Fakta

Att välja på från 2016:

Dessa program kommer att finnas från höstterminen 2016:

Bygg- och anläggning

El- och energi

Fordons- och transport

Hotell- och turism

Naturvetenskap

Samhällsvetenskap

Teknik

källa: tyresö kommun