Allt mindre barngrupper i förskolan

14 barn per grupp är idag snittet för förskolan på Kungsholmen.
14 barn per grupp är idag snittet för förskolan på Kungsholmen.
Barngrupperna i förskolan på Kungsholmen blir mindre.
Ett resultat av mer resurser till förskolan menar majoriteten medan oppositionen hävdar att andra mått är viktigare.

På torsdagens sammanträde i stadsdelsnämnden kommer oppositionen att få svar på en skrivelse om tillståndet i förskolan i stadsdelen. Men bilden av förskolan fortsätter att skilja sig åt beroende på vem man frågar.

Majoriteten, med ordförande Arvid Vikman (S), lyfter särskilt fram att barngrupperna nu är nere på 14 barn per grupp. Stadsdelen har 15 barn per grupp som mål medan staden som helhet har målet 16 barn per grupp.

– Bedömningen är att vi har en stabil nivå en bra bit under målet. Det beror på den resursförstärkning som vi gjort till förskolan. Vi ser också en ökad nöjdhet i förskolan, säger Arvid Vikman.

Joel Laurén, gruppledare för Moderaterna på Kungsholmen, är långt ifrån lika imponerad.

– Till skillnad från Arvid skulle jag snarare oroas över att det går fler barn per anställd i förskolan på Kungsholmen än i andra stadsdelar. Att man skjutit till mer medel beror på att stadshuset prioriterat ned förskolan, säger han.

Tufft personalläge

Två andra stora utmaningar finns för förskolan på Kungsholmen. En är att hitta utbildad personal som vill stanna kvar som förskolelärare.

– Jag måste säga att det är svårt, men det är en utmaning som vi är redo att ta. Det är viktigt att visa att vi är en attraktiv arbetsgivare, säger Arvid Vikman.

En annan utmaning gäller förskolan på Stora Essingen.

– Vi håller på med några olika projekt där. Det stora målet är att hitta en permanent lösning för Stora Essingen, säger Arvid Vikman.