Mindre brand efter grillning

Trollbäcken Mitt på dagen förra söndagen upptäcktes en brand i ett skogsparti norr om Skogsängsvägen.

Två brandbilar var på plats för att släcka elden. Spridningsrisken bedömdes som stor eftersom det var väldigt torrt i marken och branden hade inte självslocknat, utan krävde insats av räddningstjänsten.

Det är okänt hur elden startade men troligen hade någon grillat på platsen och inte släckt ordentligt.