Mindre ensamt på trygghetsboenden

Vädurens trygghetsboende i Vasastan, dyrast i stan. Här ligger hyran på upp till 14 000 kronor i månaden.
Vädurens trygghetsboende i Vasastan, dyrast i stan. Här ligger hyran på upp till 14 000 kronor i månaden.
De så kallade trygghetsboendena, äldreboenden som man inte behöver biståndsbedömning för, har fått mycket kritik för att vara dyra utan att ge så mycket för den ofta höga hyran.
Nu satsar staden 21 miljoner på bemanning, mat och aktiviteter.

– Trygghetsboendena var tänkta att möta behovet av gemenskap och trygghet. Men de fyller inte den funktionen. Det är många som inte har behov av sjukvård men ändå har behov av trygghet och gemenskap. Det saknas alternativ för dem.

Det säger äldreborgarrådet Clara Lindblom, V, som i nästa års budget lägger 21 miljoner kronor på att bygga upp så kallade aktivitetscentra på stadens sju trygghetsboenden. Dessa finns i dag i Bromma, Hammarbyhöjden, Skärholmen, Södermalm, Vasastan och Vällingby.

Vad ska dessa centra erbjuda?

– Stadsdelarna får i uppdrag anställa personal. Det ska också finnas möjligheter till gemensamma måltider.

Vad innebär det?

– Det beror lite på hur stort boendet är. Det kan kanske inte kan vara tillagning från grunden. Men matservering i någon form. Man ska kunna sitta tillsammans och äta ett mål mat. Det ska också finnas andra sorters aktiviteter, till exempel träffpunkter eller dagverksamheter. Och stadsdelarna ska samarbeta med äldreorganisationerna.

Blir det öppet även för den som inte bor där?

– Ja, absolut. Tanken är just öppna mötesplatser.

I dag saknas bemanning på trygghetsboendena. Men hyran kan ändå vara hög eftersom kostnaden för de gemensamma utrymmena, som staden tidigare stod för, numera läggs på hyran. På Vädurens trygghetsboende i Vasastan kan hyran bli upp till 14 000 kronor i månaden. I Skärholmen kan man komma billigare undan och bara betala drygt en tredjedel, 4700 kronor i månaden.

– Den stora utmaningen är att vi på sikt vill skapa fler platser på trygghetsboenden och till rimligare hyra än i dag. När de byggdes var hyran inget man prioriterade. Nu får de som bor i trygghetsboendena en hyressänkning med 264 kr, säger Clara Lindblom.