Mindre p-kaos med höjda parkeringsavgifter

Jan Andersson tog strid mot p-kaoset, och tycker att det blivit bättre sedan taxan höjdes.
Jan Andersson tog strid mot p-kaoset, och tycker att det blivit bättre sedan taxan höjdes.
P-avgifterna höjdes 1 september.
P-avgifterna höjdes 1 september.
Den 1 september höjdes p-taxan på flera håll i staden. Ett mål var att få bort pendelparkerarna i Lilla Alby och att p-platserna i högre utsträckning skulle vara för Sundbybergarna. Hur blev det med den saken?

Den 1 september i fjol infördes nya parkeringsavgifter i Sundbyberg. Då hade frustrerade bilister i flera år klagat på svårigheten att få p-plats, inte minst i centrum och Lilla Alby där parkeringarna ofta var belägrade av jobbpendlare. Både Mitt i Sundbyberg och stadens mätningar visade att varannan bil i stadsdelen var registrerad i en annan kommun.

P-avgiften höjdes från fem till tio kronor i centrala och i Lilla Alby. Ett mål var att det skulle göra det mindre attraktivt att parkera här, vilket skulle frigöra platser för de boende.

Fem månader senare tycker Jan Andersson, Lilla Albybo och en av de bilägare som tog strid för att förändra p-systemet, att situationen blivit bättre. Han säger att han är glad att politikerna lyssna.

–  Det tog några månader, sedan upptäckte folk förändringen. Fem kronors höjning blir ändå 40 kronor på en dag. Nu finns alltid p-plats. Visst kan man få åka runt kvarteret, men man hittar alltid, säger Jan och jämför med hur det var innan:

– På Högklintavägen kunde man se tio bilar stå med motorn igång och vänta på plats på morgonen, det kunde vara sökkörningar på uppåt en timme.

Kommunalrådets Stefan Bergströms (C) uppfattning är att parkeringssituationen förbättrats sedan september.

– Om jag bedömer utifrån de mejl från medborgare jag får om att det inte finns några p-platser, så absolut. Det har varit stiltje i den frågan, säger han.

Nu byggs ett hotell vid Solnagränsen och flera nya bostads- och kontorshus i Lilla Alby. Trycket på p-platserna lär öka?

– Bredvid hotellet är ett p-hus byggt och vi jobbar för att det ska finnas garage till nybyggda bostäder och kontor. Det finns gott om lediga platser i garage i Sundbyberg, men man kanske inte kan stå på gatan till det billigaste priset, säger Bergström.

En bilist som Mitt i möter på Högklintavägen, Håkan, tycker dock inte att läget är något att hurra över. Hans företag hyr lokal i stadsdelen sedan 2009.

– Det blev bättre ett tag med de nya reglerna, nu är det samma sak. Det är ett helvete att hitta parkering. Man får snurra runt länge och hamnar ofta på andra sidan järnvägen. Även med en högre avgift måste ju folk ha någonstans att parkera. Vi funderar på att flytta verksamheten, att hitta parkering tar för mycket tid, säger Håkan.