Mindre mat för fiskarna i havet

Fiskar som abborre och mört kan ha fått försämrade möjligheter att växa till sig i Tyresös havsmiljöer.

Det visar en studie som Tyresös fiskevårdsförening tagit initiativ till.

I somras åkte CG Junetoft från Tyresös fiskevårdsförening runt i några av Tyresös fjärdar och marer tillsammans med Jan-Erik Svensson, docent i ekologisk zoologi.

Syftet var att och samla in vattenprover för att mäta om fiskar som abborre och mört har fått bättre eller sämre tillgång till mat jämfört med 2005, då man också samlade in prover.

Precis som 2005 fick Kalv­fjärden, Ällmorafjärden, Vissvassfjärden och två marer besök i somras.

– Det vi kunde se är att det på vissa platser fanns dåligt med föda för de några månader gamla ynglen. Man kan säga att basen i fiskepyramiden försämrats, säger Jan-Erik Svensson.

Forskningsresultatet bekräftar också tesen att ju längre in mot fastlandet, desto bättre förutsättningar har fiskarna att växa till sig. I de tillsnöpta marerna var tillgången på djurplankton, som abborrarna äter, riktigt, riktigt bra. I Vissvassfjärden var den extremt usel.

– Det kan förstås bero på att det ligger en småbåtshamn i Vissvass, men jag tror mer på att det är planktonfattigt vatten från Östersjön som rör sig där, säger Jan-Erik Svensson.

Jan-Erik Svensson är dock noga med att påpeka att det här bara handlar om två provtagningar och att det inte behöver betyda att fiskarna svälter.

– Men det är en indikation på att man borde göra fler mätningar och ta reda på om fiskarna verkligen minskat i storlek, säger han.

CG Junetoft från Tyresös fiskevårdsförening tycker att resultatet ger en bra bild av hur det står till.

– Folk brukar säga att det inte finns någon fisk längre och här ser vi att det faktiskt finns problem på vissa ställen.

Det positiva med undersökningen, menar CG Junetoft, är att man nu identifierat platser där tillgången på djurplankton är extremt god, nämligen i de två marerna.

– Om man vill sätta ut fisk borde de här platserna lämpa sig väl. Men vi talar inte om vilka de är, för då blir de kanske utfiskade, säger han.

Fakta

Fiskynglen behöver plankton

När de är yngel och små, lever fiskar som abborre och mört enbart på olika sorters djurplankton.

Abborre och mört är i sin tur föda för större rovfiskar, som gädda och torsk.

Flera av problemen i Östersjön tros bero på att torsken minskat i antal, vilket i sin tur lett till att bestånden av skarpsill ökat.

Skarpsillen lever på djurplankton vilket lett till sämre tillgång till mat för abborren och mörten.

Färre djurplankton som äter växtplankton leder också till algblomning.

Källa: Jan-Erik Svensson, docent i ekologisk zoologi