Mindre riskfyllt drickande i Sundbyberg än i länet

Bra att stockholmarna gillar att motionera, men alkoholkonsumtionen oroar Johan Bratt.
Bra att stockholmarna gillar att motionera, men alkoholkonsumtionen oroar Johan Bratt.
Stockholmarna äter sundare och motionerar mer. Men andelen riskkonsumenter av alkohol är högst i landet. I Sundbyberg dricker man mindre än i övriga länet. Det visar en rapport från Folkhälsomyndigheten.

Stockholmarna äter mycket frukt och grönt, vi tränar och idrottar. Men dricker mer alkohol än i övriga landet, och sitter mer stilla.

Folkhälsomyndighetens rapport Öppna jämförelser folkhälsa 2019 visar att invånarna i Stocholms län är hälsosamma, men att vissa beteenden och vanor är mindre bra ur hälsosynpunkt.

I en kategori utmärker sig invånarna i Stockholms län, och det är stillasittande. 49 procent av länets kvinnor sitter stilla i sju timmar eller mer varje dag. Snittet för riket är 44 procent.

Männen är ännu värre: 58 procent sitter stilla mer än sju timmar om dagen, mot 50 procent i riket.

Därmed är stockholmare det mest stillasittande folket av Sveriges regioner.

Sundbybergs statistik

Sundbyberg sticker inte ut från övriga länet i sin statistik. I de flesta kategorier skiljer sig kommunens resultat från länets med några enstaka procentenheter.

Märkbart är dock att en mindre andel av invånarna i Sundbyberg har en alkoholkonsumtion som ses som riskfylld jämfört med övriga länet. Men kommunen har även att en större andel som har nedsatt psykisk välbefinnande.

Kvinnor i riskzonen

Undersökningen visar också att 16 procent av kvinnorna och 21 procent av männen är riskkonsumenter av alkohol i länet. Kvinnorna i Stockholm är  de som dricker mest i landet.

Men det finns glädjeämnen.

18 procent av männen i Stockholm äter frukt eller grönt mer än tre gånger per dag, vilket är mest i landet. Och männen ägnar sig åt fysisk aktivitet mer än rikssnittet. 66 procent tränar mer än 150 minuter per vecka mot 64 procent i resten av landet.

Lever längre

Stockholmarna lever också lite längre än rikssnittet. Medellivslängden för kvinnor är 84,5 år och för män är 81 år, medan rikssnittet är 84 respektive 80,4 år

– Risken att drabbas av hjärtinfarkt har minskat vilket är glädjande. Många stockholmare både äter bra och motionerar. Samtidigt är det oroande att riskbruket av alkohol är större här, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Fakta

Statistik i Stockholm

34 procent av kvinnorna och 18 procent av männen äter frukt/grönt mer än tre gånger/dag, vilket är över rikssnittet.

64 procent av kvinnorna och 66 procent av männen ägnar sig åt fysisk aktivitet mer än 150 minuter per vecka.

49 procent av kvinnorna och 58 procent av männen sitter stilla mer än sju timmar om dagen – mest i hela landet.

16 procent av kvinnorna och 21 procent av männen har en så hög alkoholkonsumtion att den räknas som riskfylld.

17 procent av länets invånare uppger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande, det är fler än rikssnittet. Fler kvinnor än män uppger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande.

 

Källa: Folkhälsomyndigheten
Fakta

Statistik i Sundbyberg

31 procent av kvinnorna och 18 procent av männen äter frukt/grönt mer än tre gånger/dag.

63 procent av invånarna ägnar sig åt fysisk aktivitet mer än 150 minuter per vecka.

57 procent av invånarna sitter stilla mer än sju timmar om dagen.

14 procent av kvinnorna och 17 procent av männen har en så hög alkoholkonsumtion att den räknas som riskfylld.

21 procent av länets invånare uppger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande.

Källa: Folkhälsomyndigheten