Mindre stöd till ideella verksamheter

Under tisdagskvällen drev majoriteten i omsorgs- och socialnämnden igenom sitt förslag som innebär mindre stöd till ideella verksamheter. De ska nu stå för minst halva finansieringen själva.

Centerpartiet och oppositionen i nämnden reserverade sig mot beslutet.

Bertil Östberg (L), ledamot i omsorgs- och socialnämnden är kritisk.

– Den konsekvensanalys som lades fram var inte mycket till konsekvensanalys, så man blir inte särskilt mycket klokare av det. Det vi vill påpeka är att vissa föreningar kommer att ha väldigt svårt att söka bidrag, till exempel de som inte har medlemmar som betalar in en avgift.

Även Centern är kritiskt till beslutet.

– Det här är inget beslut som vi står bakom. Största oron är om det är några föreningar som inte kan fortsätta sin verksamhet på grund av det här beslutet, säger Christina Wahlström (C).

Nämndens vice ordförande, Anette Heilbrunn Saxby (M), är däremot inte orolig. Hon förklarar att de frivilliga organisationerna och föreningarna kommer att få hjälp av Lidingö stad att söka finansiering.

– Vi och förvaltningen vill uppmuntra organisationer till att även söka finansiering från andra aktörer. Finner de andra finansiärer minskar sårbarheten eftersom de då inte bara är beroende av finansiering från Lidingö stad, säger hon.