Så mycket mindre tjänar Väsbykvinnorna

Väsby är första Stockholmskommun på Jämställdhetskartan. Arkivbild 8 mars.
Väsby är första Stockholmskommun på Jämställdhetskartan. Arkivbild 8 mars.
Under en livstid tjänar kvinnor i Väsby 2,2 till 2,9 miljoner mindre än män i Väsby.

Kvinnor i Upplands Väsby tjänar mellan 2,2 och 2,9 miljoner kronor mindre än män i Upplans Väsby under sin livstid. Det enligt data från Jämställdhetskartan, ett projekt för att kartlägga hur det står till med jämställdheten i olika kommuner.

– Vi vill lyfta jämställdhetsarbetet i kommunen och då är det bra att grundläggande statistik på hur det ser ut i olika områden. Jämställdhetskartan är ganska heltäckande och lätta att ta till sig, säger Anders Rosén (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Upplands Väsby är den första kommunen i Stockholms län som finns med på kartan. Där kan du läsa att den politiska makten är jämnt fördelad mellan män och kvinnor i kommunen medan arbetslivet är mindre jämställt. Fler kvinnor arbetar i offentlig sektor och fler män arbetar i privat sektor.

– Det är en traditionell bruksort där många män arbetar i byggbranschen och många många kvinnor arbetar med vård och omsorg. Jag är inte förvånad över att det skiljer sig så mycket, säger Rosén.

Han menar att det är viktigt att arbeta med normkritik i utbildningen för att locka fler kvinnor till traditionellt mansdominerade yrken och fler män till kvinnodominerade yrken. Men normkritik räcker inte hela vägen, det behövs arbeta för att främja löner och arbetsvillkor i kvinnodominerade yrken.

– Kommunen kan påverka i löneförhandlingar genom att prioritera grupper som socialsekreterare och undersköterskor.

Att kvinnor har lägre inkomster än män är varken en nyhet eller unikt för Upplands Väsby kommun. Kvinnor arbetar i sämre betalda branscher, kvinnor arbetar i högre utsträckning deltid och kvinnor är i högre utsträckning föräldralediga, enligt SCB.

Allt detta är faktorer som bidrar till att kvinnors inkomster under arbetslivet är lägre än mäns. Men även att kvinnor får lägre pensioner. Just pensioner är ett område Rosén gärna skulle se på kartan.

– Det vore intressant med en siffra över deltidsarbete och även hur pensioner förhåller sig mellan män och kvinnor.

Just de uppgifterna tror han kommer hamna på Jämställdhetskartan inom några år. Men ett annat intressant område att kartlägga vore det obetalda hemarbetet.

– Det har gjort en del nationella studier men det vore jätteintressant att se hur det ser ut på lokal nivå. Men det skulle kräva en del tidmätningar och undersökningar, Ander Rosén (V).