Ministerbeskedet: Ingen Horsstensled

Här ska Horsstensleden gå.
Här planerades Horsstensleden att dras.
Nya leden ska locka stora fartyg.
Horsstensleden skulle locka fler kryssningsfartyg till Stockholm.
De som värnar skärgårdsnaturen kan andas ut. Horsstensleden, där färjetrafiken söderifrån skulle ledas utanför Sandhamn och in till Stockholm, blir inte av.
Men Deshira Flankör (M) litar inte på att faran är över.

Den nya leden skulle locka fler stora kryssningsfartyg till Stockholm. De skulle få en snabbare väg, och de befintliga lederna, där erosion på stränderna är ett problem, blev avlastade.

Men det skulle krävas att tonvis med berg, sten och kobbar sprängdes bort. Kostnaden beräknades till 500 miljoner kronor.

Och protesterna lät inte vänta på sig.

– Det riskerar att förstöra den världsunika miljön i Stockholms skärgård för alltid. Ytterskärgården borde vara ett världsarv, sade Johan Hernmarck, initiativtagare till kampanjen Stoppa Horsstensleden, till Mitt i i höstas.

Värmdö kommun har hela tiden motsatt sig planerna. Och nu ser det ut som att även Regeringen drar åt sig öronen.

Ministern säger nej

– Jag har väldigt svårt att se att det finns något som talar för att det här förslaget skulle lyftas in som en åtgärd i en nationell plan. Det är inte aktuellt.

Det har nu infrastrukturminister Tomas Eneroth sagt till tidningen Skärgården.

I samband med den nationella planen för transportsystemet 2018-2029 föreslog Trafikverket att Horsstensleden skulle byggas, men enligt tidningen var det aldrig ett skarpt förslag.

Beslut om planen ska tas under våren, och där finns inte Horsstensleden med.

Dyker upp gång på gång

Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö (M), välkomnar beskedet, men menar att faran inte är över.

– Man har trott att frågan har varit död och begravd, men den dyker upp gång på gång. Och det finns fortfarande krafter, som Sjöfartsverket och Stockholm hamnar, som vill ha Horsstensleden, säger hon.

Så länge leden finns markerad i nationella dokument som Sjöfartsverkets kan man inte känna sig säker, menar Deshira Flankör, då det föranleder att även andra instanser tar efter, exempelvis landstinget i sin regionala utvecklingsplan.

– Att spränga bort kobbar och skär är ett oåterkalleligt ingrepp i en unik orörd natur, säger hon.

 

 

 

 

Fakta

En ö med fyr

Horssten är en ö och en ögrupp och fyr söder om Björkskärs skärgård och öster om Sandhamn.

Ön anses svårtillgänglig med få skyddade platser att lägga till med båt.

Ön är långsmal, cirka en kilometer lång och 370 meter bred.

Källa: Wikipedia