ministern pratade partiklar

SOLLENTUNA I fredags besökte miljöminister Lena Ek (C) Sollentuna. Eftersom vintern står för dörren besökte hon en däckverkstad för att prata om hur dubbdäck påverkar luftkvaliteten och partikelhalten ett stort problem i bland annat Helenelund.

Miljöministern invigde också Fortum och Sollentuna energis nya kraftvärmeverk i Brista i Sigtuna. Verket producerar sedan 1997 värme och el från stockar, bark, toppar och grenar. Den nya delen Bristaverket 2 ägs till 15 procent av Sollentuna energi och är ett avfallseldande värmeverk.