Ministern sa nej till att hugga ner ekar

Nu står det helt klart att det inte blir några radhus vid Sparrisbacken i Hässelby strand.

I början av november slog miljödepartementet, med miljö­minister Lena Ek (C) i spetsen, den sista spiken i kistan och punkterade stadsbyggndsnämndens ambition att hugga ner ­cirka 15 gamla ekar i slänten mot Mälaren.

Departementet gick därmed på länsstyrelsen linje. Länsstyrelsen har tidigare avslagit Stockholm stads ansökan om att upphäva strandskyddet.

Lokaltidningen Mitt i har flea gånger berättat om den långa kamp för att rädda närparken som pågått sedan 2007. Över 3 600 namnunderskrifter mot radhusprojektet har samlats in.