Minnebergsbor tar strid för boendeparkering

Trafiknämndens beslut har överklagats av en Minnebergsbo.
Trafiknämndens beslut har överklagats av en Minnebergsbo.
I somras fattade Stockholms stad beslut om nya parkeringsregler och från denna höst börjar det kosta att parkera på gatorna i bland annat Traneberg.

Nu har beslutet överklagats av en Minnebergsbo som kräver att området ska få rätt till boendeparkering.

Mitt i Bromma har tidigare rapporterat om de nya parkeringsregler som staden har beslutat om. Från denna höst ska det börja kosta 10 kronor i timmen att parkera dagtid 07-19 och lördagar 11-17 i Traneberg. Samtidigt får Tranebergsborna möjlighet att betala boendeparkering för 500 kronor i månaden.

I närliggande Minneberg får invånarna inte tillgång till boendeparkering, enligt beslutet. Anledningen är att parkeringstalet, det vill säga antalet bilar per lägenhet, är så pass högt. Men det har visat sig att staden utgick från ett felaktigt p-tal i Minneberg.

– Det var olyckligt. I underlaget till trafiknämnden utgick man från ett parkeringstal på 1,0-1,2 i Minneberg vilket står i detaljplanerna från när området byggdes. Men en bostadsrättsförening uppmärksammade oss på att det var fel. I själva verket är parkeringstalet snarare 0,6, säger Josefine Weinberg på trafikkontoret.

Nu har en Minnebergsbo överklagat trafiknämndens beslut till förvaltningsrätten. Det kan bli orimligt dyrt för Minnebergsbor att parkera sina bilar om området inte får tillgång till boendeparkering, anser personen.

Denna överklagan ska behandlas av trafiknämnden den 22 september. Under tiden fortsätter staden skylta om berörda gator enligt de nya reglerna. Förvaltningen ska utreda hur man går vidare med Minneberg.

– Minneberg är under utredning. Vi ska bland annat räkna bilar på gatorna där och se var de är skrivna. Till saken hör att det nästan inte finns några parkeringsplatser på gatumark där, säger Josefine Weinberg.