Minnesmärkning kan skynda på Biologiskas nyöppning

Skansenchefen John Brattmyhr och Biologiska museet.
Skansenchefen John Brattmyhr och Biologiska museet.
Renoveringen av Biologiska museet går lite trögt, och när museet kan öppna igen är fortfarande osäkert.
Men att huset nu blir byggnadsminne kan skynda på processen.

Mitt i berättade under onsdagen att Biologiska museet på Djurgården blir byggnadsminne. Länsstyrelsens beslut gör att byggnaden blir ännu mer skyddad mot rivning och förändringar.

Stiftelsen Skansen äger Biologiska sedan 1970-talet och renoverar nu museet. Men Skansen har även 300 andra byggnader att vårda och resurserna räcker inte till.

– I den bästa av världar skapar länsstyrelsens beslut större möjligheter att få fram ekonomiska resurser, men det begränsar också möjliga användningsområden av museet, säger Skansenchefen John Brattmyhr.

Skyddsvärd byggnad

Skansen har varit drivande att få Biologiska stämplat som byggnadsminne. Främst för att man anser att byggnaden från 1893 är så pass skyddsvärd.

Men en annan effekt av att det blir byggnadsminne kan alltså vara att länsstyrelsen bidrar med mer pengar för att genomföra renoveringen.

Hur går renoveringen?

– Vi renoverar fönster på ena sidan och hoppas på att få finansiering för att göra det på andra sidan också. Det är där vi börjar, men behovet är stort. Det ska tjäras och taket ska ses över bland annat, säger John Brattmyhr.

Liljefors målningar kvar

Bruno Liljefors väggmålningar och djurutställningen ska vara kvar i museet. Tidigare har det varit konstutställningar och en pop-up-restaurang i museet, men efter renoveringen får man se vilket annat innehåll som kan passa när museet blir byggnadsminne.

Har ni någon tidsplan för när ni kan öppna igen?

– Vi har inget datum, utan tidsplanen är kopplad till hur vi hittar finansiering. Vi är duktiga på att hitta möjligheter men ibland tar tid. Men det är viktigt att understryka att ambitionen absolut är att öppna museet igen, säger John Brattmyhr.

Fakta

Detta innebär märkningen för Biologiska museet

Byggnaden får inte rivas eller flyttas.

Byggnaden får inte till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.

Stommen (balkar, bjälklag m.m.) eller andra byggnadsdelar får inte rivas, göras ingrepp i, byggas om eller ersättas med andra material.

Planlösning och rumsvolym får inte förändras.

Fast inredning (fönster, eldstäder, räcken m.m.) får inte flyttas, förändras, eller göras ingrepp i.

Ytskikt på dioramornas målade dekor och landskapselement samt laserade ytskikt får inte tas bort, övertäckas, övermålas eller på annat sätt förändras.

Byggnaden ska vårdas och underhållas så att byggnadsminnets kulturhistoriska värden inte minskar.

Källa: Länsstyrelsen Gotland