Vi minns året: Kärt återseende på Arlanda

Ett kärt återssende på Arlanda.
Ett kärt återssende på Arlanda.
Mitt i Huddinge blickar tillbaka på året som gått.

Munzei träffar sin fru Muna och de fem barnen för första gången på tre år. Mitt i Huddinge fick förtroendet att närvara under den känslosamma återföreningen på Arlanda.