Vi minns året: pendelbråken spårar ur

Trångt på pendeln vid växelfel.
Trångt på pendeln vid växelfel.
Diskussionerna om skip-stop och pendelkaos har avlöst varandra under året.

I flera år har diskussionerna kring SL:s snabbavgångar pågått. Länge levde hoppet kvar om att Stuvsta inte skulle svischas förbi på vissa avgångar.

I september stod det klart att upplägget med skippade stationer skulle bli av, men Stuvstaborna får trots allt behålla sina avgångar ytterligare ett år, på grund av ombyggnationer i Södertälje.

Huddinge och Flemingsberg ses som vinnare på upplägget, med fler avgångar och snabbare resa. En del ifrågasätter samtidigt värdet i en tidsvinst på tre minuter mellan Södertälje och Stockholm city.