Minskad trafik efter nya trängselskatten

Bilarna i innerstan har minskat kraftigt efter införandet av nya trängselskatten på Essingeleden, visar preliminära siffror. Men en del av minskningen kan bero på att många varit lediga.

Den nya trängselskatten på Essingeleden verkar minska antalet bilar i innerstan. Mitt i har tagit del av Trafikverkets första preliminära siffror efter att skatten började gälla den 4 januari.

Mätningarna som gjordes torsdagen 7 januari visar att det totalt passerade 263 000 fordon in och ut ur Stockholms innerstad under dagens betaltid. Det är 22 procent lägre än i mitten på december 2015.

I Fredhällstunneln på Essingeleden uppgick trafiken samma dag till 97 000 fordon. Totalt minskade trafiken här med 13 procent jämfört med mitten av december 2015.

Enligt Birger Höök, projektledare för trängselskatten kan merparten av minskningen den 7 januari dock bero på att det är en ledig klämdag för många stockholmare.

– Trafikförändringen är dock större än förväntat, vilket pekar mot att den förändrade trängselskatten minskat trafiken, säger han.

Tidigare har bara de som kört in och ut ur innerstan fått betala, men nu får även de som kör E4:an utan att svänga in i stan få öppna plånboken. Målet är att minska trafiken på vägen, men ännu är det svårt att säga något om resultatet.

Enligt Birger Höök, projektledare för trängselskatten på Trafikverket, är orsaken till den nya avgiften att staden växer.

– Trängselskatten har fungerat alldeles utmärkt och både ökat framkomligheten och förbättrat miljön. Nu är det tio år sedan den infördes och trångt i stan igen, säger han.

Parallellt med den nya trängselskatten på Essingeleden höjs också avgiften in och ut ur innerstan i rusningstrafiken. Maxavgiften per dag nästan fördubblas samtidigt.

Trängselskatten väntas minska antalet bilar i innerstan med ungefär 10 procent, enligt Trafikverkets prognoser.