ANNONS

Staden minskar på kötträtterna i skolan – med mer än med hälften

Klimatsmart. Skolmat.
Framöver kan pyttipanna, och andra rätter innehållande kött, bli sällsynt på stadens tallrikar.
Mer grönt på både unga och äldres tallrikar.
Staden mer än halverar mängden kött på både skolor och äldreboenden.
ANNONS

Stockholms stad satsar klimatsmart och skrev under torsdagen på en deklaration kallad ”Good Food Cities” för att maten i stadens verksamheter ska vara klimatsmart till år 2030.

– Vi är fast beslutna om att minimera stadens livsmedelsrelaterade klimatpåverkan. Bara i Stockholm serverar vi mat till mer än 160 000 elever i stadens skolor och vi har redan tagit fram en matstrategi. Men vi kan göra mer, säger Anna König Jerlmyr (M) finansborgarråd i Stockholms stad som under torsdagen deltog i klimattoppmötet C 40 i Köpenhamn.

Budget, Stockholms stad, Anna König Jerlmyr Finnansborgarråd i Stockholm

Anna König Jerlmyr Finnansborgarråd i Stockholm vill att staden ska ha en så liten klimatpåverkan som möjligt.

Mer än halverar mängden kött

Den klimatsmarta satsningen som staden nu hoppar på heter Planetary Health Diet och är framtagen av den internationella forskarkommissionen Eat Lancet-kommissionen. Den innebär en ny diet för både unga och gamla i staden. Framöver kommer man bara få äta 16 kilo kött och 90 kilo mejeriprodukter per person och år.

Det är mer än en halvering av det genomsnittliga köttintaget som enligt Världsnaturfonden är i snitt 50-55 kilo kött per person och år i Sverige, skriver Dagens Nyheter.

Fakta

Planetary Health Diet 2030

MÅLET:

Uppnå en Planetary Health Diet vilket betyder att man inte ska överskrida 16 kilo kött och 90 kilo mejeriprodukter per person och år.

SÅ SKA MÅLET UPPNÅS:

1. Anpassa livsmedelsupphandlingar till Planetary Health Diet.

2. Stödja en ökning av den växtbaserade livsmedelskonsumtionen.

3. Minska matsvinnet och avfallet med 50 procent till 2030 från 2015 års nivåer.

4. Inom två år efter att ha godkänt deklarationen, arbeta med medborgare, företag, offentliga institutioner och andra organisationer för att utveckla en gemensam strategi för att genomföra dessa åtgärder.

Källa: Stockholms stad

Minska matsvinnet

Utöver färre kötträtter i den offentliga verksamheten förbinder sig Stockholms stad att minska matsvinnet med hälften till och med år 2030.

– Maten vi äter har en oerhört stor klimatpåverkan, och här måste vi göra vad vi kan för att begränsa den. Större mängd vegetariskt och mindre matsvinn kommer minska vår klimatbelastning. Ställer vi om på rätt sätt kan vi få bra mat, bli friskare och samtidigt drastiskt minska vår påverkan på miljö- och klimat, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.