ANNONS

Minskat p-fusk med nya handikappregler

Nu måste även de med med handikapptillstånd betala för att stå på avgiftsbelagda platser.
Nu måste även de med med handikapptillstånd betala för att stå på avgiftsbelagda platser.
Numera måste även de med med handikapptillstånd betala för att stå på avgiftsbelagda parkeringsplatser.
Staden är mycket nöjd med ändringen som fått bort utländska fuskparkerare enligt trafikkontoret.
ANNONS

I september 2016 började det kosta 500 kronor om året att parkera i stan för dem som har handikapptillstånd. Tidigare har det varit helt gratis att parkera om man hade tillstånden.

Bakgrunden var att det fuskades med tillstånden som var attraktiva. Dels såldes många stulna tillstånd på en andrahandsmarknad, men många hade också utländska handikapptillstånd som p-vakterna inte kunde avgöra om de var äkta eller förfalskade.

– Det blev svårt att hitta platser för de som hade giltiga tillstånd, säger Jarina Edlund, projektledare och jurist på trafikkontoret.

Innan ändringen kollade p-vakterna hur många utländska tillstånd som fanns i innerstan. 740 tillstånd hittades på två veckor. När samma koll gjordes efter ändringen var siffran 11 tillstånd. Samtliga dessa 11 innehavare hade dessutom betalat till staden.

– Det utländska tillstånden har försvunnit nästan helt, och det har blivit lättare att hitta lediga platser som är reserverade för de med handikapptillstånd, säger Jarina Edlund.

Fick kritik

När beslutet fattades höjdes en del kritiska röster. Efter införandet har trafikkontoret också haft möten med trafiknämndens råd för funktionshindersfrågor. Och enligt Jarina Edlund är rådet också nöjt med förändringen.

– Även om man måste betala så har det blivit enklare att hitta plats, säger hon.

ANNONS
Fakta

Så funkar nya reglerna

Nu kostar det 500 kronor om året för att få att stå på avgiftsbelagada p-platser (både platser reserverade för rörelsehindrade och andra platser) i staden för dem som har beviljat handikapptillstånd.

Avgiften kan kopplas till flera bilar som står på ägaren.

Man får då stå på avgiftsbelagda parkeringsplatser i 24 timmar för dessa 500 kronor. På platser med parkeringsförbud får man dessutom stå i 3 timmar.

För de 500 kronor får man också stå på boendeparkerings-platser om man har beviljats boendedispens.

Källa: Trafikkontoret