Minskat lönegap mellan könen

Upplands Väsby Kvinnorna i kommunen tjänar allt mer pengar. Skillnaden mellan mäns och kvinnors inkomster blir allt mindre – även om männen fortfarande tjänar betydligt mer.

Upplands Väsby är en av de kommuner i länet där klyftan mellan kvinnors och mäns inkomster minskar snabbast, sett över en femårsperiod.

Män i Väsby tjänar i genomsnitt ungefär 4 000 kronor mer i månaden, netto, jämfört med kvinnor.

Skillnaden mellan könen i länet är ungefär 6 000 kronor, netto.