Minst 25 till ska få sommarjobba

Ytterligare en av nämnderna i Sollentuna kommun har tagit fram egna sommarjobb.

Socialnämnden har nu skrapat fram 25 jobb – eller fler.

Sollentunamodellen – som går ut på att ungdomar söker sina sommarjobb själva – har debatterats flitigt den senaste tiden.

Alla partier tycks vara överens om att det är ett problem att många unga blir utan ett sommarjobb.

Socialdemokraterna ville i sin skuggbudget garantera ett jobb till alla som blir utan, medan den styrande majoriteten har låtit de olika nämnderna ta fram kommunala sommarjobb efter egen vilja och förmåga.

I början av juni berättade Lokaltidningen Mitt i att kultur- och fritidsnämnden finansierat 35 sommarjobb, både inom den egna förvaltningen och via föreningen Möjligheternas plats.

Ordföranden Magnus Ram­strand (KD) utmanade i artikeln sina nämndkollegor att ta efter exemplet. Nu står det klart att socialnämnden gör det.

– Vi hade ett fåtal tjänster inom förvaltningen tidigare, men vi märkte att det var en del av våra ungdomar som for illa av att inte ha något sommarjobb, säger ordföranden Lennart Gabrielsson (FP).

Socialnämnden kommer att erbjuda 25 jobb eller fler till ungdomar som de anser har särskilda behov.

– De ungdomar som får ett sommarjobbarjobb på egen hand kommer ofta från en välordnad hemmamiljö och har tillgång till sociala nätverk. Har man inte det är det svårare, då måste vi gå in och stötta.

– Vi har bett att få fler jobb än de 25, det räcker inte, säger Lennart Gabrielsson.

De flesta jobben kommer att finnas inom den egna verksamheten, men även när de hamnar i den privata sektorn ska socialnämnden finansiera 100 procent av lönekostnaden, i stället för 50 procent som är regeln.

Även Sollentunahem ska erbjuda ett antal jobb.

– Vi erbjuder 25 sommarjobb i år, det är ungefär lika många som vi har gjort under ett antal år nu. Det är en moralisk skyldighet man har som arbetsgivare att se till att ungdomar får möjlighet att arbeta, säger vd Lars Callemo.

Vi märkte att det var en del av våra ungdomar som for illa av att inte ha något sommarjobb.Lennart Gabrielsson (FP)