Minus blev plus på ett år

SKÄRHOLMEN Skärholmen har fått ordning på ekonomin. 2012 hade stadsdelsnämnden ett underskott på 20 miljoner kronor. 2013 blev det i stället nästan 13 miljoner plus.

Jan Jönsson (FP), ordförande i stadsdelsnämnden, förklarar överskottet med att färre personer behöver försörjningsstöd, att kostnaden för socialtjänsten har minskat och att stadsdelen har snålat med inköp under året.

Överskottet kan enligt Jönsson användas till att anställa fler socialsekreterare.