Tyst minut i de lokala kyrkorna

ljus i kyrka
Klockan tolv är det tyst minut för att hedra offren i terrordådet.
Klockan tolv idag är det nationell tyst minut. Både Vantörs församling och Årsta Enskede församling håller öppet i sina kyrkor för de som vill ha en stund i stillhet.

Idag klockan tolv är det nationell tyst minut för att hedra offren efter fredagens terrordåd. För den som vill ha en stund av stillhet går det bra att söka sig till de lokala kyrkorna.

Enskede kyrka och Årsta kyrka håller öppet för ljuständning och stillhet. Vantörs församling håller en tyst minut i kapellet i Högdalen.

Vantörs församling har även haft öppet under helgen.

– Vi har haft öppet i kyrkan med både diakon och präst på plats. Det var en del som sökte sig dit, framför allt i lördags, säger Henning Trollbäck, vid Vantörs församling.

Även SL deltar i den tysta minuten. Så långt det är möjligt kommer bussar att stå stilla eller tunnelbanan vara kvar på perrongen. Information om den tysta minuten kommer gå ut till resenärerna i SL-trafiken.