Upp till 30 minuter lunchkö på Cybergymnasiet

Cybergymnasiets elever står i jätteköer till maten. Tvingas gå till McDonalds. fr v.Ahmet Celik, Sultan Mersel,Panagiotis Katsuranis, Kebron Abrahak
Ahmet Celik och Sultan Mersel är vana vid de långa köerna. "Det är bara att vänta".
Lunchköerna på Cybergymnasiet är så långa att eleverna överger skolan för att köpa mat.
Nu ska matsalen byggas om.
– Kön kan gå igenom hela korridoren, säger Ahmet Celik, 17.

Det är torsdag lunch på Cybergymnasiet på Vanadisvägen. I dag finns det flera lediga platser i matsalen och kön flyter på.

Så är det inte alltid.

– Ofta måste man vänta minst 15 minuter. Kön kan gå igenom hela korridoren, säger Ahmet Celik, 17 som går andra året på Teknikprogrammet.

Köper mat ute

Han är en av flera elever som reagerat på de långa kötiderna. Alla elever som Mitt i pratar med vittnar om att de ofta måste vänta mellan 10 och 30 minuter.

– Många äter ute eller går till Ica och köper mat, säger Sultan Mersel, 16.

Precis som många andra elever har han knep för att undvika de långa väntetiderna.

– Lärarna brukar släppa oss tidigare så att vi kan äta lunch tidigare. Men när kön är för lång så bara vänder man.

Ska bygga om

Skolans rektor, Annika Hanberger, bekräftar problemet.

– Jag har haft samtal med några elever som inte orkar äta på skolan på grund av köerna. Men vi ser alltid till att alla får mat. De ska inte behöva gå och äta någon annanstans, säger hon.

Rektor Annika Hanberger har satt in åtgärder för att minska köerna. Foto: Pekka Pääkkö.

Skolan har satt in kövakter i form av elevstödjare för att hålla koll på trängseln och för att ge förtur till elever med kort rast. Vakterna har också fått i uppgift att klocka kötiderna, som ligger på i snitt 11 minuter per dag.

– Mer än tio minuter ska man inte behöva stå. Nu ska vi bygga om matsalen för att se till att det flyter på bättre, säger Annika Hanberger.

Det är skolan kafeteria som ska flyttas ned till nedervåningen för att ge mer plats åt matutdelningen. Men ombyggnationen dröjer till sommaren.

– Vi kan inte störa eleverna och verksamheten mitt i terminen, säger Annika Hanberger.

Elevrådet: ”Inte bra”

Skolans elevråd har lyft problemet med köerna till skolans ledning vid flera tillfällen.

– Vi hade en medlem i elevrådet som klockade och han stod i kö i 40 minuter. När det är mest tryck tar det nästan alltid en halvtimme. Om man har en rast på 40 minuter så innebär det att man måste stå i kö i princip hela rasten. Det är inte bra, säger ordförande Yasmine Bruce.

Hon tycker att skolan lyssnat på synpunkterna och är positiv till planerna på att bygga om.

– De har verkligen lyssnat och varit förstående.